Rumunia zliberalizuje energetykę do 2007 r.

W negocjacjach o członkostwie w UE Rumunia zgodziła się do 2007 r. zliberalizować swój sektor energetyczny.

Porozumienie z UE przewiduje, że do 2007 r. Rumunia uwolni ceny gazu i elektryczności, eliminując państwowe dopłaty. Koszty modernizacji rumuńskiego rynku energetycznego szacuje się na 2,5 mld euro. Rumunia zobowiązała się też do 2011 r. zwiększyć rezerwy paliw płynnych z 33,5 dnia do 90 dni, a do 2010 r. zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym kraju do 11 proc. UE obiecała Rumunii w latach 2007-2008 około 11 mld euro wsparcia.