Uroczystości w Licheniu

Symbolicznym złotym kluczem otwarto w sobotę podwoje największej polskiej świątyni w Licheniu. Abp Józef Kowalczyk prosił wiernych, by nie gorszyli się bogactwem tego kościoła

Po dziesięciu latach budowa świątyni została zakończona: w sobotę nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk konsekrował kościół. Świadkami tego były tysiące pielgrzymów z całej Polski i członkowie Episkopatu, którzy dzień wcześniej obradowali na 328. posiedzeniu Konferencji.

Uwagę biskupów zaprzątnęła przede wszystkim aktualna sytuacja kraju. - Prywata elit politycznych, przerażające rozmiary korupcji i ciągle trwające tragiczne położenie służby zdrowia to tylko niektóre przejawy tej dramatycznej sytuacji - napisali w komunikacie. - Kryzys struktur państwowych, ogarniający zarówno władzę ustawodawczą, jak wykonawczą i sądowniczą, dezorganizuje życie społeczne, a ponadto rodzi negatywny obraz Polski w oczach Europy i świata - uważają biskupi. - Niepokój budzą działania mające charakter tematów zastępczych, takie jak forsowanie tzw. związków partnerskich czy ideologicznie pojętego "równego statusu mężczyzny i kobiety", bądź wreszcie ankiety wypaczające obraz ludzkiej płciowości u młodych ludzi.

- Biskupi przeanalizowali ponownie negatywne skutki ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wyrazili poparcie dla inicjatyw mających na celu jej szybką nowelizację. Ustawa ta ekonomicznie preferująca samotne wychowywanie dzieci już spowodowała znaczny wzrost wniosków rozwodowych. Episkopat zwrócił też uwagę, że decyzje dotyczące funduszu alimentacyjnego stawiają w bardzo trudnej sytuacji wiele polskich matek, i wyraził z nimi solidarność - napisali biskupi w komunikacie.

Prymas Polski w homilii podczas konsekracji bazyliki wezwał Polaków, by odrodzili się moralnie i wyzwolili z alkoholizmu, narkomanii i agresji, które najbardziej uderzają w rodzinę. - A bez rodziny Polska ostać się nie może - mówił Prymas. - Bądźmy Polakami świadomymi, trzeźwymi także wtedy, gdy znajdujemy się w innych krajach Europy - apelował kard. Glemp.

Nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk, który przewodniczył uroczystej konsekracji, prosił, by ci, którzy będą wychodzić z nowej licheńskiej świątyni, nie gorszyli się bogactwem tego kościoła, ale raczej radowali duchem Polaków, którzy wznosili tę budowlę i przekazywali na nią ofiary.

Jak zauważył uczestniczący w uroczystościach metropolita gnieźnieński abp Henryk Muszyński, nobilitacją Lichenia nie są okazałe budowle, ale ludzie, którzy się tu spowiadają, odnajdują nadzieję i umocnienie.

Liczby Lichenia

Licheńska świątynia jest siódmą co do wielkości w Europie i jedenastą na świecie.

Główna nawa jest wysoka na dziesięć pięter, ma 10 tys. miejsc stojących i 7 tys. miejsc siedzących.

Na placu przed świątynią zmieści się 250 tys. wiernych.

Cała budowla waży 110 tys. ton.

Mówi się, że kosztowała 100 mln zł, taką przynajmniej kwotę podaje główny wykonawca - Budimex.