Sprzedaż cementu dobrze rokuje

Według Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna, w maju cementownie sprzedały niespełna 1,2 mln ton cementu, czyli o około jedną piątą mniej niż w kwietniu. Trudno się temu dziwić, bo w ostatnim miesiącu obowiązywania niższego VAT-u sprzedaż cementu - przeszło 1,5 mln ton - była aż o 71 proc. wyższa niż przed rokiem. Z powodu kwietniowego szaleństwa zakupowego (i często kupowania na zapas) tegoroczny maj był również nieco gorszy od ubiegłorocznego.

Najważniejsze jest jednak to, że w okresie styczeń-maj sprzedaż cementu była o ponad 28 proc. wyższa niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę to, że w 2003 r. pierwsze trzy miesiące były fatalne dla budownictwa ze względu na długą i ostrą zimę. Mimo to prognozy dla branży cementowej, a także całego budownictwa, dla którego sprzedaż cementu jest papierkiem lakmusowym odzwierciedlającym stan koniunktury, są dobre. Na początku roku Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna prognozowało, że ten rok cementownie zakończą około 5-proc. wzrostem sprzedaży. Teraz panuje opinia, że wzrost może być nawet dwukrotnie wyższy.