Kiedy podwyżka stóp?

Wzrost gospodarczy był w I kwartale wyższy, niż spodziewał się tego Narodowy Bank Polski. Czy w takim razie czerwcowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej może zakończyć się podwyżką stóp?

Coraz więcej ekonomistów jest o tym przekonanych. Z ostatniej ankiety agencji Reuters wynika, że podwyżki spodziewa się dziewięciu z 16 analityków rynkowych.

Jednak zdaniem Andrzeja S. Bratkowskiego z Pekao SA to nie informacje o wzroście gospodarczym byłyby dla Rady najistotniejsze. - O tym, że mamy bardzo wysoki wzrost PKB, było wiadome od dawna. Ważniejsze są dane dotyczące maja, którymi RPP będzie już dysponowała pod koniec tego miesiąca - tłumaczy, nie przesądzając jednak, czy podwyżka będzie, czy nie.

- Przy takiej aktywności ekonomicznej dalszy spadek realnych stóp procentowych [stopa realna to stopa nominalna pomniejszona o wskaźnik inflacji, który rośnie - red.] jest kompletnie nieuzasadniony. Spodziewamy się podwyżki o 0,25 pkt. proc. w czerwcu - napisali analitycy BRE Banku w swoim komentarzu do środowych danych GUS.

O tym, że podwyżki jeszcze nie będzie, przekonany jest Łukasz Tarnawa z PKO BP. - Gospodarka rozwija się szybko, ale mimo wszystko nie widać silnej presji inflacyjnej. Konsumpcja prywatna rośnie w tym samym tempie co w poprzednich kwartałach. Widocznie sytuacja na rynku pracy i umiarkowane wzrosty płac sprawiają, że ludzie nie są chętni do wydawania pieniędzy - tłumaczy.

Rada z pewnością czeka na informacje o produkcji przemysłowej i budowlanej, sprzedaży detalicznej, inflacji i wskaźniku PPI w maju. Dane te poznamy do 23 czerwca. RPP zbiera się na posiedzeniu 29 i 30 czerwca.