Nowak-Jeziorański nagrodzi

Za zasługi w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz myśleniu o państwie jako ?dobru wspólnym? od tego roku przyznawana będzie Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Jej inicjatorami są: słynny "kurier z Warszawy", Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Uniwersytet Wrocławski, władze Wrocławia i Kolegium Europy Wschodniej. 10 tys. euro zostanie w tym roku wręczone wskazanemu przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego laureatowi 11 listopada. Od drugiej edycji Nagroda będzie wręczana w każdą rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 r.