Elektrociepłownie Poznańskie sprzedane

Resort skarbu zamknął w piątek transakcję sprzedaży Zespołu Elektrociepłowni Poznańskich. Skarb państwa zarobił na tym 355 mln zł.

Ministerstwo Skarbu Państwa zamknęło w piątek transakcję sprzedaży 85% akcji Zespołu Elektrociepłowni Poznańskich S.A. Nabywca - konsorcjum Dalkia Termika S.A. i Poznańska Energetyka Cieplna S.A. -zapłacił czekiem opiewającym na kwotę ok. 355 mln zł. Właścicielami pozostałych 15% akcji spółki są pracownicy, co oznacza, że Skarb Państwa nie posiada już żadnych udziałów w ZE Poznań S.A.

Inwestor - po podpisaniu 1 marca umowy warunkowej z MSP -

porozumiał się ze związkami i podpisał w kwietniu pakiet socjalny.

Nowi właściciele zobowiązali się w umowie prywatyzacyjnej do inwestycji 150 mln zł.

Inwestycje proekologiczne - między innymi budowa instalacji odsiarczania - zmniejszą wpływ zakładu na środowisko i pozwolą sprostać normom środowiskowym, które obowiązują Polskę po wstąpieniu do Unii Europejskiej.

Dalkia najpierw kupiła akcje Poznańskiej Energetyki Cieplnej (od miasta Poznań w 2002r.), a później Zespołu Elektrociepłowni Poznańskich. Zespół Elektrociepłowni Poznańskich S.A. to dwa zakłady produkcyjne: EC Karolin o mocy elektrycznej 272 MWe oraz mocy cieplnej 1.035 MWt i EC Garbary o mocy zainstalowanej 175 MW. Obie elektrociepłownie są głównym producentem ciepła w Poznaniu, drugim co do wielkości ośrodku gospodarczym kraju.

Dalkia jest obecna w Polsce od 1997 roku. Nabycie akcji poznańskiej Spółki ugruntowuje pozycję Grupy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Obroty Dalkii w krajach tej części Europy wynoszą 630 milionów euro. Dalkia zatrudnia tu 7100 pracowników. W skład grupy w Polsce wchodzą: Dalkia Termika S.A., Poznańska Energetyka Cieplna S.A., ZelGaz Sp. z o.o. i Dalkia Sopot Sp. z o.o. (joint venture z miastem).