Trybunał Konstytucyjny oceni legalność wyboru ławników

Polskie sądy powszechne może czekać chaos. Pojawiły się bowiem wątpliwości, czy zasiadający w nich ławnicy zostali wybrani legalnie. Wszystko teraz w rękach Trybunału Konstytucyjnego, do którego w czwartek Wojewódzki Sąd Administracyjny skierował pytanie prawne.

Wątpliwości co do legalności wyboru ławników ma Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Chodzi o to, że przepisy ustawy o sądach powszechnych, dzięki którym o ich wyborze decydują wyłącznie rady gmin, mogą godzić w trzy artykuły konstytucji.

W jaki sposób? Radni, wybierając ławników, mają wpływ na obsadę sądów i ferowane przez nie wyroki. Zdaniem WSA może to naruszać konstytucyjnie zagwarantowaną niezawisłość i niezależność sądów od innych władz. Bowiem sędziowie praktycznie nie mają kontroli nad ławnikami.

Dlatego WSA skierował wczoraj w tej sprawie pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego. Werdykt zapadnie najwcześniej za kilka miesięcy.

Ławników wybierano pod koniec zeszłego roku. Wyszło jednak na jaw, że upolitycznione rady przeforsowały ludzi rekomendowanych przez partie polityczne np. w Warszawie przez SLD i LPR.

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało zmianę ustawy. Jak nas wczoraj poinformowano, prace nad tym są zaawansowane.