Raport ABW: korupcja w Polsce

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ostrzega, że zjawisko korupcji w Polsce wkrótce osiągnie stan krytyczny.

Według opublikowanego przez Agencję raportu obecny poziom zagrożeń korupcyjnych negatywnie wpływa na społeczne postrzeganie funkcjonowania administracji państwowej, na poziom inwestycji zagranicznych i międzynarodową pozycję Polski.

ABW uważa, że w walce z korupcją należy działać długofalowo i konsekwentnie. Raport wskazuje na istotną rolę mediów w tej walce.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego radzi władzom, by kontynuowały zmiany w przepisach antykorupcyjnych, dążyły do efektywnej egzekucji obowiązującego prawa, zdecydowanie nie tolerowały zjawisk korupcyjnych i stworzyły przejrzyste relacje między światem polityki i biznesu.

Raport wskazuje, między innymi, na konieczność większego dyscyplinowania urzędników administracji państwowej, wprowadzenia motywacyjnego systemu wynagrodzenia w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ład fiskalny pastwa, uproszczenia i ujednolicenia praw podatkowego oraz wdrożenia standardów urzędniczych obowiązujących w państwach o utrwalonej demokracji.

Treść raportu znajduje się na stronach ABW: http://www.abw.gov.pl/Raporty/R_Korupcja.htm