RPP: groźba przekroczenia celu inflacyjnego

Jeśli stopy procentowe nie zostaną zmienione, cel inflacyjny Rady Polityki Pieniężnej (RPP) może zostać przekroczony w tym lub przyszłym roku

Tak ocenia Rada w swoim "Raporcie o inflacji".

Inflacja przyśpiesza od kilku miesięcy. W kwietniu wzrosła do 2,2 proc., a RPP oczekuje, że w maju będzie się dalej pięła w górę. "Dane dotyczące procesów gospodarczych w Polsce potwierdzają przewidywania wzrostu inflacji w latach 2004-05, wskazując na możliwość przekroczenia przez nią granicy dopuszczalnego odchylenia od celu" - głosi raport RPP.

"Przy uproszczonym założeniu niezmienionych stóp procentowych prawdopodobieństwo, że inflacja w 2005 r. przekroczy górną granicę dopuszczalnych odchyleń od celu wyznaczonego na poziomie 2,5 proc. plus minus 1 pkt. proc., jest wyższe niż 50 proc.".

Rada prognozuje, że przy założeniu stałych stóp procentowych inflacja będzie przyśpieszać do końca 2005 r. Tempo wzrostu cen może osłabnąć w 2006 r. W średnim i dłuższym okresie Rada oczekuje umocnienia złotego za sprawą ożywienia gospodarczego, o ile nie zaszkodzi mu sytuacja w sektorze finansów publicznych.

Według Rady wzrost gospodarczy Polski powinien utrzymywać się na wysokim poziomie w latach 2004-26, ale pod warunkiem że przeprowadzone zostaną reformy finansów publicznych. RPP ocenia, że wyniki budżetu po czterech miesiącach 2004 r. zmniejszają zagrożenie i dochody budżetowe będą w tym roku większe, niż planowano. "Jednak kluczowym okresem dla oceny sytuacji sektora finansów publicznych będzie maj-lipiec bieżącego roku ze względu na przewidziany ubytek dochodów i wzrost wydatków związany z wprowadzeniem od 1 maja rozliczeń z budżetem UE".

- Ruch stóp procentowych przekłada się na inflację z opóźnieniem rzędu roku, półtora. Oznaczałoby to, iż podwyżka stóp jest już za progiem - powiedział główny ekonomista ING BSK Mateusz Szczurek.