Menedżer rozdarty interpretacją

Czy menedżer wynajęty do zarządzania apteką i zatrudniający w tym celu kilka osób może płacić podatek tak jak małe firmy? Urząd skarbowy w Kraśniku: tak. Urząd skarbowy w Stalowej Woli: nie

Menedżerów fiskus z zapałem nęka od kilku lat. Dość powiedzieć, że menedżer, który założy i zarejestruje firmę do zarządzania innymi firmami, nie jest zdaniem fiskusa przedsiębiorcą. Ściślej, nie prowadzi działalności gospodarczej, lecz działalność wykonywaną osobiście. Czemu to służy? Ano temu, żeby menedżerowie płacili wyższe podatki.

W tym roku w ustawie o PIT pojawiła się tzw. opcja podatkowa, czyli możliwość wyboru przez osoby prowadzące działalność gospodarczą formy opodatkowania: albo zasady ogólne - czyli stawki 19, 30 i 40 proc. z ulgami oraz wspólnym opodatkowaniem z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem albo liniowy podatek 19-proc. - jedna, stała stawka, bez żadnych ulg oraz możliwości wspólnego opodatkowania.

Liniowy PIT jest szczególnie atrakcyjny dla podatników z wysokimi dochodami, którzy zamiast 40-proc. podatku mogą zapłacić jedynie 19-proc. A więc właśnie dla menedżerów. Tyle że resort finansów odmawia im tego prawa.

Przedsiębiorcy musieli wybrać formę opodatkowania do 20 stycznia. Wybór utrudniały niejasne przepisy i ich sprzeczne ze sobą interpretacje. - Ryzykować i zgłaszać się na 19 proc., narażając się na spór sądowy z fiskusem, czy dać sobie spokój i płacić więcej? - wahali się menedżerowie.

Ministerstwo Finansów twardo twierdziło: Nie dla was liniowy PIT. Za to doradcy podatkowi zachęcali: Nowe przepisy wcale nie są jasne, można je różnie interpretować, warto walczyć o niższe podatki.

W tej sytuacji część menedżerów poszukała ratunku w urzędach skarbowych. Na piśmie pytali, jak mają się opodatkowywać w 2004 r. I oto okazało się, że urzędnicy nie byli jednomyślni.

Natrafiliśmy na dwa pytania zadane urzędom skarbowym przez menedżerów wynajętych do zarządzania aptekami. Obaj zatrudniali po kilku pracowników. Działali w różnych, choć niezbyt odległych częściach kraju. Urząd skarbowy w Stalowej Woli (stanowisko z 9 lutego 2004 r.): "Wykonywane przez menedżera usługi zarządzania apteką nie są zaliczane do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz do działalności wykonywanej osobiście, bez względu na to, czy zatrudnia pracowników, czy nie". I dalej: "podatnicy osiągający przychody z tego źródła nie mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym według stawki 19 proc." A zatem zasady ogólne.

Urząd skarbowy w Kraśniku (stanowisko z 23 lutego 2004 r.): "Przesłanka w postaci osobistego wykonywania działalności nie zostanie spełniona, gdy podatnik zatrudnia osoby w celu realizacji postanowień umowy. W przedmiotowej sprawie spółka cywilna jako strona umowy o pracę zatrudnia trzech pracowników w charakterze: pomocy aptecznej, farmaceuty oraz referenta rozliczeniowego. Osoby te były zatrudnione w celu realizacji postanowień umowy o współpracy ze zleceniodawcą (...). W świetle powyższego należy podzielić stanowisko wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zakwalifikowania prowadzonej przez wspólników działalności w formie apteki jako pozarolniczej działalności gospodarczej, a nie jako działalności wykonywanej osobiście". A zatem może być 19- proc. PIT? Na to wychodzi.

Urząd w Kraśniku poszedł (choć może nieświadomie) tropem Michała Stolarka z kancelarii prawnej Ożóg, Stolarek, Wolniewicz i wspólnicy, który w styczniu na łamach "Gazety" jako pierwszy przedstawił taką interpretację przepisów. - Cieszy pojawienie się zgodnej z logiką interpretacji urzędu skarbowego - powiedział nam mec. Stolarek.

Osobiście, nieosobiście

Michał Stolarek w skrócie przypomina, o jakie przepisy chodzi: - Urząd skarbowy w Kraśniku uznał co do zasady, że jeżeli menedżer wykonuje działalność gospodarczą wespół z innymi osobami (podmiotami), to nie sposób wskazać, że jego działalność jest wykonywana "osobiście" w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 pkt 9 ustawy o PIT. Działalność ta jest wykonywana w ramach źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 tej ustawy. Inaczej mówiąc, menedżer osiągający przychody z działalności gospodarczej wykonywanej nieosobiście nie mógłby być opodatkowany w ramach art. 13 pkt 9, który wyłącznie wiąże się z przychodami z działalności wykonywanej osobiście.