Dług rośnie

Skarb państwa ma 407,067 mld zł długu. Wciąż nie wiadomo, czy cały dług sektora finansów publicznych przekroczy w tym roku ?zakazane? 55 proc. PKB

- Dług skarbu państwa w marcu wzrósł o 1,7 proc., czyli o 6,8 mld zł. I wynosi 407,07 mld zł - podało w poniedziałek Ministerstwo Finansów. Zadłużenie krajowe wynosi 268,38 mld zł (w marcu wzrosło o 3 proc.), a zagraniczne 138,68 mld zł (spadło o 0,8 proc.).

Jest to tylko dług skarbu państwa, bez gwarancji i poręczeń, które również - zgodnie z wciąż obowiązującą w Polsce metodologią - zaliczają się do długu. Cały dług sektora finansów publicznych od kilku lat niebezpiecznie rośnie: z 40,6 proc. PKB w 2000 r., przez 41,5 proc. w 2001 r., 47,2 proc. w 2002 r., do 51,5 proc. w roku ubiegłym. Według założeń rządowych w tym roku otrzemy się o tzw. drugi próg ostrożnościowy z ustawy o finansach publicznych, czyli 55 proc., ale go nie przekroczymy. Dług - wedłu szacunków resortu finansów - ma wynieść na koniec roku 54,8 proc. PKB. Ale wicepremier Jerzy Hausner zastrzega, że decydujacą rolę odgrywa w tej chwili kurs walutowy.

Wielu analityków jest przekonanych, że 55 proc. przekroczymy. Wówczas na 2006 r. należy tak przygotować budżet, by relacja długu do PKB była nie większa niż w tym roku.