Prof. Bronisław Geremek - sylwetka

Znakomity badacz średniowiecza, jeden z liderów Towarzystwa Kursów Naukowych (zwanego Latającym Uniwersytetem) gdzie nauczano humanistyki niezależnie od obowiązującej cenzury

Uczestnik słynnego strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r. i najważniejszy, obok Tadeusza Mazowieckiego, doradca Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, który przekształcił się w komitet założycielski "Solidarności", jedna z głównych postaci pierwszej "Solidarności" w latach 1980-1981, więzień stanu wojennego, uczestnik solidarnościowego podziemia, kreator Okrągłego Stołu, lider Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, przewodniczący Unii Wolności, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w polskim Sejmie, a wreszcie minister spraw zagranicznych, który wprowadził Polskę do NATO.