Rekordowe wyniki handlowe Japonii

Dziewiąty miesiąc z rzędu wzrosła w marcu nadwyżka na rachunku obrotów bieżących Japonii

W całym roku obrachunkowym 2003/04 r. nadwyżka Japonii osiągnęła rekordowy poziom 151 mld dol. Wartość eksportu wzrosła o 6,5 proc., a wartość importu o 4,1 proc.