Kuria gdańska tonie w długach

Rusza lawina roszczeń wobec gdańskiej kurii. Zobowiązania wobec banków, prywatnych firm i skarbu państwa na pewno przekraczają łącznie 100 mln zł.