Wizyta metropolity Cyryla

- Nie było mowy o zaproszeniu Alksija II do Polski podczas wizyty papieża Jana Pawła II - powiedział prymas Glemp o spotkaniu z metropolitą Cyrylem.