Cisza wyborcza zacznie się o północy. Gdzie zgłosić jej łamanie? Co będzie karane?

Cisza wyborcza będzie momentem, podczas którego zaczną obowiązywać konkretne zakazy, a złamanie ich będzie skutkowało odpowiedzialnością karną. PKW poinformowała, że wszelkiego rodzaju nieprawidłowości mogą zostać zgłoszone do odpowiednich służb. Podczas wyborów parlamentarnych można również zgłosić swoje wątpliwości, co do pracy okręgowej komisji wyborczej.

Cisza wyborcza rozpocznie się w piątek 13 października o północy (24 godziny przed dniem głosowania). Od tej pory zaczną obowiązywać zakazy, których złamanie będzie mogło zostać zgłoszone na policję lub prokuraturę. Państwowa Komisja Wyborcza przekazała szczegóły dotyczące ewentualnych nieprawidłowości i możliwości ich zgłoszenia.

Zobacz wideo Motocyklistka złamała zakaz skrętu w lewo i wpadła pod samochód

Wybory 2023. PKW poinformowała, gdzie zgłosić naruszenie zakazów związanych z ciszą wyborczą

Kampania wyborcza i kampania referendalna zostaną zakończone 13 października 2023 r. o godzinie 24:00. Według art. 107 par. 1 Kodeksu wyborczego, "od tej chwili, aż do zakończenia głosowania, zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej w jakiejkolwiek formie, w szczególności zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych" - przekazała PKW. Zabronione jest także prowadzenie kampanii referendalnej, w której nakłania się do udziału w nim lub zniechęca do tego (również w internecie).

Państwowa Komisja Wyborcza podała przykładowe nieprawidłowości, które mogą zostać zgłoszone osobiście, przez mężów zaufania lub obserwatorów społecznych podczas wyborów. Wśród nich są wymienione:

  • rozdawanie ulotek,
  • wieszanie lub zrywanie plakatów,
  • prowadzenie agitacji wyborczej.

"Naruszenia tych zakazów mogą skutkować sankcją karną, w związku z czym będą podlegać ocenie organów ścigania i sądów. Dlatego Państwowa Komisja Wyborcza apeluje o powstrzymanie się od wszelkich działań, które mogłyby zostać uznane za prowadzenie agitacji wyborczej i kampanii referendalnej w czasie, gdy jest to zabronione" - poinformowała PKW.

Odpowiedzialność karną precyzują: art. 494 par. 1 pkt 4, art. 498 i art. 500 Kodeksu wyborczego oraz art. 80 pkt 1, art. 84 i art. 85 ustawy o referendum ogólnokrajowym. Organy wyborcze nie prowadzą postępowań w sprawach naruszenia ciszy wyborczej lub referendalnej. Zajmują się tym właściwe organy ściągania i sądy. "O wszelkich przypadkach prowadzenia niedozwolonej kampanii wyborczej lub referendalnej należy informować policję, lub prokuraturę, a nie komisje wyborcze czy też Krajowe Biuro Wyborcze" - przekazała PKW.

Wybory parlamentarne 2023. PKW przekazała, co robić w przypadku nieprawidłowości podczas pracy obwodowej komisji wyborczej

Nieprawidłowości mogą dotyczyć także pracy obwodowej komisji wyborczej. W przypadku zauważenia takiej sytuacji należy poinformować o tym okręgową komisję wyborczą lub delegaturę Krajowego Biura Wyborczego. Przypomniano również, że wyborcy mają prawo do zgłoszenia protestu dotyczącego wyniku wyborów parlamentarnych oraz referendum. Aby to zrobić, należy w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników w Dzienniku Ustaw złożyć wniosek na piśmie do Sądu Najwyższego. Powinien znaleźć się w nim zarzut i dowody na poparcie go.

Wybory parlamentarne odbędą się w niedzielę 15 października. Udział w głosowaniu będzie można wziąć podczas godzin pracy lokali wyborczych od 7:00 do 21:00. Adres lokalu wyborczego wskazuje miejsce zamieszkania, chyba że został złożony odpowiedni wniosek o jego zmianę. Przypisany lokal, do którego należy się udać, można sprawdzić na stronie wybory.gov.pl w zakładce "Wyszukiwarka obwodów". Wystarczy wpisać swój adres, żeby uzyskać informacje o siedzibie naszego lokalu wyborczego i numerze komisji.

Więcej o: