21-latka w 8. miesiącu ciąży trafiła do aresztu. Rzecznik Praw Obywatelskich żąda wyjaśnień od prokuratury

- Pozbawienie wolności wobec kobiety w ciąży powinno być stosowane wyjątkowo, w ostateczności - podkreśla adwokat ciężarnej 21-latki, która trafiła do aresztu w Warszawie w związku z oskarżeniem dotyczącym przestępczości finansowej. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich żąda wyjaśnień od prokuratury.

Ciężarna 21-latka jest oskarżona o pranie brudnych pieniędzy. Mec. Paweł Osiński w rozmowie z Onetem poinformował, że sprawa dotyczy "przestępczości finansowej o nieznacznej wartości". Adwokat nie mógł mówić o szczegółach ze względu na tajemnicę postępowania przygotowawczego, ale zapewnia, że nie jest to sprawa dużego kalibru. Kobieta przebywa w areszcie.

Zobacz wideo "Warunki rodzenia są nieakceptowalne!". Donald Tusk krytycznie o sytuacji Polek

Warszawa. Ciężarna 21-latka trafiła do aresztu

Oskarżona trafiła do aresztu tymczasowego na wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie, pomimo faktu, że jest w ósmym miesiącu ciąży. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia wydał postanowienie o jego zastosowaniu.

- Pomijając nawet fakt, że z materiału dowodowego nie wynikają jakiekolwiek przesłanki dla zastosowania aresztu tymczasowego, to zgodnie z zasadami potwierdzonymi orzecznictwem TK, rezolucją Parlamentu Europejskiego z 2008 roku oraz elementarnymi zasadami prawa człowieka, pozbawienie wolności wobec kobiety w ciąży powinno być stosowane wyjątkowo, w ostateczności, w przypadku najcięższych przestępstw - podkreśla mec. Paweł Osiński w rozmowie z Onetem. Jak zaznacza adwokat, nie potrafi zrozumieć, jak można było w tym przypadku zawnioskować o areszt.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich żąda wyjaśnień od prokuratury

W sprawie aresztu dla ciężarnej 21-latki zainterweniowało Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Naczelnik Wydziału Karnego Piotr Sobota zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie sytuacji do Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

W piśmie zaznacza, że przepisy Kodeksu postępowania karnego nie wykluczają zastosowania tymczasowego aresztu w przypadku kobiet w ciąży. Wyjątkiem jest sytuacja, w której byłoby to bardzo szkodliwe dla matki oraz nienarodzonego dziecka. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2008 roku należy odstąpić od tymczasowego aresztowania, jeśli to byłoby bardzo szkodliwe dla matki oraz nienarodzonego dziecka. Naczelnik zażądał również podania "podstaw faktycznych i prawnych zastosowania tymczasowego aresztu" oraz informacji o tym, czy prokurator rozważał odstąpienie od aresztowania w przypadku ciężarnej kobiety. Do warszawskiego Sądu Okręgowego dotarło zażalenie w tej sprawie. Posiedzenie odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Zgodnie z Instrukcją Nr 3/2017 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie postępowania z osadzonymi ciężarnymi, kobiety mogą m.in. liczyć na dostosowanie do ich potrzeb pobytu w areszcie. Przyszłe mamy powinny znajdować się w pod opieką psychologiczną, wychowawczą i medyczną. Dodatkowo wobec nich stosowany jest nadzór ochronny i pomoc w readaptacji społecznej. Kobiety mają dostęp do informacji o przysługujących im świadczeniach rodzinnych i socjalnych oraz mają ułatwiony kontakt z bliskimi. 

Więcej o: