Kraków. List gończy za 32-latkiem, który jeździł na gapę. To efekt nowych przepisów

32-letni mężczyzna z Krakowa jest poszukiwany listem gończym do odbycia kary zastępczej siedmiu dni aresztu za jazdę komunikacją miejską bez biletu. Dlaczego jego wizerunek został opublikowany w sieci? To efekt przepisów, które weszły w życie od 1 stycznia 2023 roku.

Na stronie małopolskiej policji 2 maja opublikowany został komunikat o 32-letnim mężczyźnie (celowo nie podajemy dokładnych danych) ściganym listem gończym, który wydany został przez Sąd Rejonowy Krakowa - Krowodrzy. 32-latek jest poszukiwany do odbycia kary zastępczej siedmiu dni aresztu. Wszystko przez jazdę komunikacją miejską bez biletu. 

Zobacz wideo Nowy rekordzista? 205 punktów karnych i 27 tys. zł na motocyklu

Kraków. Sąd wydał list gończy za 32-latkiem. Za jazdę bez biletu 

Na stronie policji opublikowano takie informacje jak: dane osobowe 32-letniego mężczyzny, jego ostatni adres, rysopis, a także zdjęcie jego wizerunku. Jak podano w komunikacie, jest on poszukiwany "na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy Krakowa - Krowodrzy w Krakowie do odbycia siedmiu dni zastępczej kary aresztu za wyłudzenie przejazdu środkiem lokomocji (art. 121 paragraf pierwszy Kodeksu wykroczeń)". 

Przywołany przepis brzmi następująco: "Kto, pomimo nieuiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie, po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza przejazd koleją lub innym środkiem lokomocji, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny". Policja zaznaczyła, że poszukiwany może uwolnić się od kary poprzez zapłatę grzywny. 

Kraków. Dlaczego wystawiono list gończy za jazdę bez biletu? 

Publikacja wizerunku mężczyzny, który za jazdę komunikacją miejską bez biletu, ma odbyć karę w formie siedmiu dni aresztu, to wynik nowych przepisów Kodeksu karnego wykonawczego. Weszły one w życie z 1 stycznia 2023 roku. "Jeżeli miejsce pobytu skazanego na karę pozbawienia wolności na terenie kraju nie jest znane, sąd wydaje postanowienie o poszukiwaniu go listem gończym" - czytamy w nowych przepisach, które zostały wprowadzone w tamach programu reform "Nowoczesne Więziennictwo" autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości. 

"Dotychczas liczba uchylających się od odbycia kary przestępców skazanych prawomocnym wyrokiem była plagą. Przepisy nie pozwalały skutecznie egzekwować wykonania orzeczonej kary. Teraz skazanego, który uchyla się od odbycia kary, natychmiast doprowadza do zakładu karnego policja. Działanie to nie wymaga uprzedniego wezwania przez sąd. Tylko wyjątkowo w uzasadnionych przypadkach sąd będzie mógł wezwać skazanego do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym. Za ukrywającym się skazanym wydawany jest list gończy, a dotyczące go dane trafiają do internetowej policyjnej bazy osób poszukiwanych. Sąd - rozpatrując wniosek o przedterminowe zwolnienie - weźmie pod uwagę, czy osadzony uchylał się od odbycia kary" - czytamy na stronie ministerstwa