Wołodymyr Zełenski w Warszawie. Każdy może wejść na spotkanie z prezydentem Ukrainy [LISTA ZASAD]

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pojawi się w środę na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie, by spotkać się z Polakami i mieszkającymi w Warszawie Ukraińcami. W wydarzeniu udział może wziąć każdy, jednak są pewne ograniczenia. Na dziedziniec nie będzie można wejść z transparentem czy przyjść z psem.

W środę 5 kwietnia Wołodymyr Zełenski i jego żona Ołena przyjechali do Warszawy. W planie prezydenta Ukrainy są spotkania z Andrzejem Dudą czy innymi politykami. Wiadomo, że Zełenski spotka się także z Warszawiakami i Ukraińcami, którzy żyją w stolicy Polski. Ma to nastąpić około godziny 18 na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie.

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. Jakie zasady obowiązują uczestników spotkania na dziedzińcu Zamku Królewskiego?

W spotkaniu na dziedzińcu Zamku Królewskiego może wziąć udział każdy zainteresowany. Organizatorzy zachęcają, by przyjść odpowiednio wcześniej, by uniknąć kolejek. Dla osób, którym nie uda się wejść na dziedziniec, rozstawiony zostanie telebim na placu Zamkowym. 

Regulamin spotkania pojawił się na stronie Kancelarii Prezydenta RP. Zgodnie z jego zapisami:

  • organizator może odmówić wejścia osobom, które znajdują się pod wpływem alkoholu, środków odurzających czy środków psychotropowym;
  • nie można też wnosić broni i niebezpiecznych przedmiotów;
  • wykluczone jest też wejście z napojami alkoholowymi;
  • odmowę wejścia mogą usłyszeć też osoby, które będą zachowywały się agresywnie, prowokacyjnie lub w sposób, który może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa innych;
  • na miejsce nie wejdą też osoby w butach o metalowych zakończeniach lub których ubiór uniemożliwia identyfikację;
  • zabronione jest wnoszenie i posiadanie materiałów pirotechnicznych i takich, które mogą stanowić zagrożenie pożarowe;
  • zakazane jest przynoszenie transparentów;
  • obowiązuje zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt na teren wydarzenia;
  • zakazuje się prowadzenia bez zgody organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej działalności zarobkowej podczas trwania wydarzenia.
Zobacz wideo Jakiej pomocy potrzebuje teraz Ukraina?

"Uczestnicy wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie, na którym odbywa się wydarzenie, zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę" - napisano w regulaminie.

Służby mundurowe i porządkowe będą mogły legitymować uczestników, przeglądać zawartość ich bagaży lub odzieży czy sprawdzać uprawnienia osób do przebywania na wydarzeniu. Niewykonywanie poleceń może skutkować wezwaniem do opuszczenia spotkania lub nawet usunięcia danej osoby siłą.

Więcej o: