Ministerstwo Zdrowia: Nowe wytyczne w sprawie pochówku zmarłych z powodu koronawirusa

W piątek opublikowane zostało rozporządzenie dotyczące postępowania ze zwłokami osób, które zmarły w wyniku zakażenia koronawirusem. Wytyczne zostały opracowane przez Ministerstwo Zdrowia.
Zobacz wideo Jaki świat wyłoni się z kryzysu? Komentuje dr Jacek Bartosiak

W piątek 3 kwietnia 2020 roku opublikowane zostało rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowanie ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. Nowe zalecenia dotyczą pochówku osób, które zmarły w wyniku zakażenia koronawirusem.

Nowe rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia w sprawie pochówku zmarłych na koronawirusa

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem resortu zdrowia, w przypadku zwłok osób, które zmarły w wyniku zakażenia SARS-CoV-2 należy:

  • przeprowadzić dezynfekcję zwłok płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym;
  • odstąpić od standardowych procedur mycia zwłok, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności należy zachować szczególne środki ostrożności;
  • unikać ubierania zwłok do pochówku oraz okazywania zwłok;
  • umieścić zwłoki w ochronnym, szczelnym worku, wraz z ubraniem lub okryciem szpitalnym, a w przypadku przekazania zwłok do spopielenia umieścić pierwszy worek ze zwłokami w drugim worku;
  • zdezynfekować powierzchnię zewnętrzną kolejno każdego worka przez spryskanie płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym;
  • zwłoki zabezpieczone w sposób, o którym mowa w pkt 1, 4 i 5, umieścić w: a) kapsule transportowej, w przypadku przekazywania zwłok do krematorium, wykonanej z materiału umożliwiającego jej mycie i dezynfekcję, która po przekazaniu zwłok do spalarni podlega standardowej dekontaminacji środkami powierzchniowoczynnymi, albo b) trumnie do pochówku, w przypadku bezpośredniego pochowania na cmentarzu;
  • umieścić na dnie trumny do pochówku warstwę substancji płynochłonnej o grubości 5 cm;
  • niezwłocznie po złożeniu zwłok w trumnie lub kapsule transportowej trumnę lub kapsułę transportową zamknąć szczelnie i spryskać płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym;
  • transport zwłok, jeżeli jest to możliwe, prowadzić jednym zespołem przewozowym.

Osoby, które są zaangażowane w proces pochówku lub mają bezpośredni kontakt ze zwłokami, powinny używać środków ochrony indywidualnych: kombinezonu, długiego fartucha ochronnego, czepka, jednorazowej maski, gogli, przyłbic ochronnych, maski z filtrem klasy N95/FFP2 (do czasu umieszczenia zwłok w szczelnym worku ochronnym) oraz jednorazowych rękawiczek. Rozporządzenie weszło w życie dnia 4 kwietnia 2020 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem rządu w uroczystościach pogrzebowych może uczestniczyć nie więcej niż pięć osób (nie licząc duchownego odprawiającego ceremonię czy pracowników zakładu pogrzebowego). Msza w intencji zmarłego może odbyć się tego samego dnia, lub w terminie wyznaczonym przez rodzinę. W pogrzebie nie mogą uczestniczyć osoby, które odbywają kwarantannę. 

Więcej o: