Uczniowie w całej Polsce przechodzą na naukę zdalną [HARMONOGRAM]

Od poniedziałku 20 grudnia uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych przechodzą na edukację zdalną. Przerwa od nauczania stacjonarnego potrwa do 9 stycznia. Kiedy uczniowie faktycznie będą odbywać zdalne lekcje? Przedstawiamy harmonogram.
Zobacz wideo Na jakim etapie IV fali zachorowań jesteśmy? Ekspert wyjaśnia

W poniedziałek 20 grudnia rozpoczyna się trzytygodniowe ograniczenie stacjonarnego funkcjonowania szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nauka zdalna ma potrwać do 9 stycznia 2022 r.

Koronawirus. Placówki edukacyjne przechodzą na naukę zdalną

Zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez ministra edukacji i nauki 13 grudnia, ograniczenie obowiązuje także w placówkach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia zawodowego, w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, placówkach artystycznych, szkołach artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego.

Uczniowie z niepełnosprawnościami, którzy nie mogą uczyć się w miejscu zamieszkania, będą mieć zapewnione zajęcia stacjonarne lub zdalne na terenie szkoły.

Na wniosek rodzica dyrektor placówki będzie musiał umożliwić opiekę świetlicową uczniom klas I-III szkoły podstawowej (lub odpowiadających klasom I-III szkoły podstawowej), których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.

Więcej na temat koronawirusa przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Placówki nieobjęte zdalną organizacją zajęć

Stacjonarnie bez zmian, z zachowaniem reżimu sanitarnego, nadal pracować będą przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze i poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

"Praca stacjonarna tych jednostek wynika z konieczności zapewnienia ciągłości realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kształcenia specjalnego, w tym realizacji zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem i uczniem" - podkreśla Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Kiedy uczniowie będą uczyć się zdalnie? Kalendarz

Wprowadzone ograniczenia edukacji stacjonarnej wypadają jednak w trakcie przerwy świątecznej, co oznacza, że uczniowie zdalnie będą uczyć się jedynie przez tydzień. Dokładny harmonogram prezentuje się następująco:

  • 20 - 22 grudnia 2021 r. - nauka zdalna;
  • 23 - 31 grudnia 2021 r. - przerwa świąteczna;
  • 1 - 2 stycznia 2022 - weekend;
  • 3, 4, 5, 7 stycznia 2022 r. - nauka zdalna;
  • 6 stycznia - dzień wolny (Trzech Króli);
  • 8 - 9 stycznia 2022 r. - weekend;
  • 10 stycznia - planowany powrót uczniów do szkół.
Więcej o: