"Wśród zmarłych w wieku 11-30 lat nie było żadnej osoby zaszczepionej". PZH podaje dane

Wśród 42 586 osób zmarłych z powodu COVID-19 niezaszczepionych było 41 699 - wynika z badań ekspertów NIZP PZH - PIB dotyczących m.in. ryzyka zgonu z powodu COVID-19 osób zaszczepionych i niezaszczepionych. Wśród 110 osób w wieku 11-30 lat, które umarły po zakażeniu koronawirusem, nie było żadnej zaszczepionej.

Jak zaznaczyli autorzy raportu, analizę ryzyka zgonu osób zaszczepionych i nieszczepionych (powyżej 11 roku życia) przeciw COVID-19 przeprowadzono z wykorzystaniem zbiorów danych otrzymanych z Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia (DAiS). Pierwszy zawierał informacje o zgonach wszystkich osób w okresie od 1 stycznia 2021 do 10 października 2021 r. wraz z datą zgonu, datą ewentualnego zaszczepienia (status zaszczepienia - zmienna dawka: druga dawka, pierwsza J&J, bez szczepienia oraz zmienna data dawka z datą zaszczepienia) oraz wiekiem w ukończonych latach. Natomiast drugi informacje o wszystkich osobach zaszczepionych i dacie ich szczepienia.

Zobacz wideo Na jakim etapie IV fali zachorowań jesteśmy? Ekspert wyjaśnia

Więcej najnowszych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Dane z Polski ws. zgonów. Niezaszczepieni - "wielokrotnie większe ryzyko"

Uzyskane wyniki wskazują na wielokrotnie większe niż w przypadku ogółu zgonów ryzyko zgonów z powodu COVID-19 osób niezaszczepionych w stosunku do zaszczepionych przeciwko COVID-19

- wskazano w analizie.

Z załączonej do badania tabeli wynika, że wśród 42 586 osób zmarłych z powodu COVID-19 niezaszczepionych było 41 699, a 887 było zaszczepionych. Jeśli chodzi o podział na grupy wiekowe, to z badania wynika, że wśród 110 osób w wieku 11-30 lat, które umarły w wyniku COVID-19, nie było żadnej zaszczepionej.

W grupie osób w wieku 31-40 lat na 356 zmarłych, zaszczepionych było 5; w grupie 1034 osób w wieku 41-50 lat - 8; w grupie 2627 zmarłych w wieku 51-60 lat - 13 zaszczepionych; w grupie 10 339 zmarłych w wieku 61-70 lat - 70; w grupie 13 177 zmarłych w wieku 71-80 lat - 208; a wśród 14 943 powyżej 80 lat - 583 zaszczepionych.

Autorami badania Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny - Państwowego Instytutu Badawczego pt. "Analiza ryzyka zgonu z powodu ogółu przyczyn oraz z powodu COVID-19 osób zaszczepionych i niezaszczepionych przeciw COVID-19" są dr n. przyr. Bogdan Wojtyniak, prof. - NIZP PZH - PIB, dr n. med. Daniel Rabczenko, dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk.

Raport dostępny jest na stronie instytutu pod TYM adresem. 

*

Autorka: Klaudia Torchała, PAP

Koronawirus: wszystkie aktualne informacje i zalecenia na gov.pl.

Więcej o: