Trzecia dawka szczepionki przeciwko COVID-19. Ministerstwo Zdrowia aktualizuje wytyczne

Do przyjęcia przypominającej dawki szczepionki przeciw COVID-19 uprawnione są nie tylko osoby wykonujące zawody medyczne, ale również pracownicy zawodów niemedycznych, w tym personel pomocniczy czy administracyjny - wskazało we wtorek Ministerstwo Zdrowia.

Resort zaktualizował we wtorek komunikat ministra zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową, uzupełniającą schemat podstawowy. 

Zobacz wideo Co mówią niezaszczepione osoby, które przez COVID trafiają do szpitala?

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia o uprawnionych do przejęcia trzeciej dawki szczepionki

Dawka przypominająca podawana jest osobom zaszczepionym, które ukończyły podstawowy schemat szczepienia przeciwko COVID-19 w celu poprawy, utrwalenia i przedłużenia ochrony po szczepieniu. Mogą ją otrzymać osoby, które ukończyły 50. rok życia i pracownicy ochrony zdrowia mający bezpośredni kontakt z pacjentem.

Środowiska uprawnionych do przyjęcia szczepienia pracowników ochrony zdrowia - jak zaznacza Ministerstwo Zdrowia - nie należy ograniczać wyłącznie do określonej w ustawie grupy zawodów medycznych. Resort podał, że do przyjęcia szczepienia uprawnieni są również pracownicy zatrudnieni w szeroko pojętej opiece zdrowotnej (niezależnie od formy zatrudnienia), wykonujący zawody niemedyczne, w tym personel pomocniczy czy administracyjny placówek leczniczych, np. rejestratorki czy salowe, pod warunkiem że charakter wykonywanej przez nich pracy polega na bezpośrednich kontaktach z pacjentem lub z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2 w warunkach laboratoryjnych.

Ponadto uprawnieni do przyjęcia szczepienia dawki przypominającej są również uczniowie szkół i studenci uczelni, którzy podczas praktycznych zajęć dydaktycznych mają bezpośredni kontakt z pacjentem.

W szpitalach więcej chorych z COVID-19, niż zakładano. 'Niepokojący trend'Więcej chorych niż zakładano. Kraska: Głównie podlaskie, podkarpackie i lubelskie

Dawka przypominająca szczepionki przeciwko COVID-19. Kiedy przyjąć?

  • Przypominającą dawkę należy podać nie wcześniej niż sześć miesięcy od ukończenia pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19.
  • Szczepionką do realizacji szczepienia przypominjącego jest Comirnaty Pfizer-BioNTech, niezależnie od rodzaju szczepionki (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson) zastosowanej uprzednio podczas szczepienia podstawowego I i II dawką.
  • Osoby z zaburzeniami odporności, zaszczepione szczepionką Vaxzevria (AstraZeneca) albo COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson), nie otrzymują dawki dodatkowej uzupełniającej w podstawowym schemacie szczepienia.
  • Jednocześnie te osoby, spełniające kryterium podania dawki przypominającej, zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej, są uprawnione do otrzymania dawki przypominjącej (preparatem Comirnaty) z zachowaniem odstępu minimum sześciu miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Decyzje o realizacji szczepienia u takich pacjentów każdorazowo podejmuje lekarz.

Resort zastrzega, że określone w komunikacie zalecenia mogą być uaktualnione wraz z decyzją Europejskiej Agencji Leków dotyczącą schematów dawkowania dla stosowanych preparatów w realizacji szczepień.

MZ wskazało, że nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie przed podaniem dawki przypominającej.

Koronawirus w Polsce (zdjęcie ilustracyjne)Immunolożka o IV fali pandemii w Polsce: Brane są pod uwagę dwa scenariusze

Brak e-skierowania w systemie? Może wystawić je także lekarz

Resort podał, że w razie braku automatycznie wystawionego e-skierowania, lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym.

MZ wskazało, że do czasu wydania decyzji przez Komisję Europejską w sprawie przedłużenia ważności unijnych certyfikatów COVID-19 dla osób, które przyjmą kolejną dawkę szczepionki, ważność wystawionych certyfikatów się nie zmienia.

Dawka dodatkowa uzupełniająca podawana jest osobom z upośledzeniem odporności, u których odpowiedź immunologiczna na szczepienie mogła być niewystraczająca. Chodzi m.in. o:

  • osoby otrzymujące aktywne leczenie przeciwnowotworowe;
  • osoby po przeszczepach narządowych, przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne;
  • z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności;
  • z zakażeniem wirusem HIV;
  • osoby leczone aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną,
  • osoby dializowane przewlekle z powodu niewydolności nerek. 

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl (PAP) ktl/ joz/

Koronawirus: wszystkie aktualne informacje i zalecenia na gov.pl.

Więcej o: