Są wytyczne ministerstw i GIS ws. organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Odbiór do 12 godzin

Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży będzie możliwa w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa - wynika z wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, przygotowanych we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia.

W komunikacie przekazanym w piątek PAP wyjaśniono, że "zalecenia zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo i minimalizować ryzyko zakażenia podczas zorganizowanego wypoczynku w czasie epidemii COVID-19".

Wskazano, że celem jest ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca wypoczynku w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

Jako podstawę prawną wskazano ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327)i rozporządzenie ministra edukacji z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. poz. 452).

Zaznaczono, że "organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży będzie możliwa w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa".

Aby ograniczać ryzyko zakażenia wśród uczestników wypoczynku i kadry przygotowano wytyczne sanitarne, które zostały podzielone na cztery części: zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas wypoczynku; zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach wypoczynku; procedury zapobiegawcze, wśród których wymieniono: podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników wypoczynku, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas wypoczynku; procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u osoby mającej kontakt w ciągu ostatnich 10 dni z osobą zakażoną koronawirusem. 

Zobacz wideo Czy antybiotykoterapia przeszkodzi w szczepieniu? Dr Sutkowski odpowiada na pytania widzów

Grupa uczestników wypoczynku nie może przekraczać 15 osób

Zgodnie z wytycznymi grupa uczestników wypoczynku nie może przekraczać 15 osób (w przypadku dzieci do 10 lat i grupy mieszanej) i do 20 osób (dzieci powyżej 10 lat). W przypadku kontynuowania pracy śródrocznej grupy uczestników z danej drużyny, świetlicy dopuszcza się inną liczebność.

Uczestnicy wypoczynku powinni w dniu wyjazdu być zdrowi, "co poświadczają rodzice/prawni opiekunowie dziecka lub pełnoletni uczestnicy w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Ponadto, niezamieszkiwali z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem wypoczynku" – wskazano. 

Jarosław Kaczyński, Joachim Brudziński i Andrzej Adamczyk (2018 r.) Papierowe tygrysy. Kaczyński w wywiadzie odsłania miękkie podbrzusze PiS-u

Rodzice zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka.

W gestii rodziców i opiekunów jest zaopatrzenia dziecka w maseczki do użycia podczas pobytu na wypoczynku

Organizator wypoczynku powinien zapewnić odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że "w jednym pokoju lub namiocie są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym na osobę zakwaterowaną w jednym pokoju lub namiocie musi przypadać, co najmniej 4 mkw. powierzchni noclegowej".

Zgodnie z wytycznymi liczba uczestników przebywających w obiekcie w zależności od standardu obiektu musi zapewniać zachowanie dystansu między uczestnikami podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć. "Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 mkw. na jedną osobę" – czytamy w wytycznych.

Podano, że organizator wypoczynku, na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka ponownego wystąpienia wirusa, powinien mieć na wyposażeniu dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem i przyłbic.

Wskazano, że przed rozpoczęciem wypoczynku należy zorganizować szkolenie kadry z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID-19.

Podziękowania dla Adama Bodnara w Sejmie Bodnar w Sejmie do Witek: Dwa zdania pod adresem pani marszałek

Wakacje 2021. Zmianowe wydawanie posiłków

Podejmując temat wyżywienia, zarekomendowano zmianowe wydawanie posiłków. "Po każdej grupie należy dezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 °C lub je wyparzać" – czytamy w wytycznych. "W przypadku korzystania z cateringu należy wymagać jednorazowych pojemników i sztućców" – dodano.

Poinformowano, że organizatorzy mogą już zgłaszać zorganizowany wypoczynek do bazy prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jest ona dostępna pod adresem https://wypoczynek.mein.gov.pl/.

"Dzięki niej rodzice w łatwy i szybki sposób sprawdzą wiarygodność organizatora kolonii czy obozu, który musi zgłosić wyjazd do właściwego kuratorium oświaty" – zaznaczono w komunikacie. (PAP)

autor: Magdalena Gronek

mgw/ joz/

***

Koronawirus: wszystkie aktualne informacje i zalecenia na gov.pl.

Więcej o: