Koniec roku szkolnego. Co z rozdaniem świadectw dla tegorocznych maturzystów?

W piątek zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą uczniowie ostatnich klas liceów i techników. W związku z ograniczeniem stacjonarnej pracy szkół nie będą mogły odbyć się tradycyjne uroczystości zakończenia zajęć. Tryb odbioru świadectw ukończenia szkoły ustalą dyrektorzy - poinformowało MEiN.

"W tym roku świadectwa i inne dokumenty abiturienci mogą odbierać indywidualnie lub w małych grupach w sposób ustalony przez dyrektora szkoły i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Tryb i terminy odbioru świadectw określa każda szkoła" - poinformowało we wtorek Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Przypomniało, że przepisy nie precyzują trybu, terminu wydawania i odbierania świadectw, ale w prowadzonej przez szkołę ewidencji wydanych świadectw notowana jest data odbioru dokumentu, a pełnoletni absolwent potwierdza odbiór swoim podpisem.

"Biorąc pod uwagę obecną sytuację, dyrektor szkoły powinien określić tryb i terminy odbioru świadectw przez abiturientów według indywidualnego harmonogramu dla każdego ucznia w szkole, w klasie" - wskazało MEiN.

Zobacz wideo Kiedy przyjąć drugą dawkę szczepionki na COVID-19, jeśli zachorowało się po pierwszej?

Świadectwa ukończenia szkoły mogą być wydawane wyłącznie w wersji papierowej

Świadectwo to dokument publiczny służący do identyfikacji osób lub potwierdzający stan prawny, lub prawa osób posługujących się takim dokumentem. Jest ono wytwarzane według wzoru określonego w przepisach prawa. Świadectwa ukończenia szkoły są wydawane na druku zawierającym zabezpieczenia przed fałszerstwem, wymagane dla dokumentów publicznych. Świadectwa opatruje się też odciskiem pieczęci urzędowej szkoły. Podpis na dokumencie składają ponadto dyrektor szkoły i wychowawca klasy.

"W obecnym stanie prawnym świadectwa ukończenia szkoły mogą być wydawane wyłącznie w postaci papierowego dokumentu. Każda inna forma będzie jedynie informacją o ukończeniu danej szkoły i otrzymanych ocenach z poszczególnych przedmiotów" - podkreślił resort edukacji.

Zalecenia MEiN w sprawie wydawania uczniom świadectw są takie jak w ubiegłym roku. Również wówczas ze względu na sytuację epidemiczną nie organizowano uroczystości zakończenia zajęć, a tryb odbioru świadectw ustalali dyrektorzy.

Michał Dworczyk Szczepienia w zakładach pracy zostaną opóźnione

Matury 2020. CKE, MEiN i GIS wydały wytyczne dla abiturientów

Egzaminy maturalne rozpoczną się w tym roku 4 maja, potrwają do 20 maja. Odbywać się będą w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi sanitarnymi przygotowanymi wspólnie przez CKE, MEiN i GIS. Są one zbliżone do obowiązujących w marcu podczas próbnych egzaminów maturalnych i próbnego egzaminu ósmoklasisty i do tych z egzaminów przeprowadzonych w ubiegłym roku, również w reżimie sanitarnym.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

Koronawirus: wszystkie aktualne informacje i zalecenia na gov.pl

Prof. Andrzej Fal odpowiedział na pytania czytelników Gazeta.pl ws. szczepień Czy przed szczepieniem i po nim można spożywać alkohol? "Radziłbym się powstrzymać"

Więcej o: