Europejski Trybunał Praw Człowieka: Obowiązkowe szczepienia nie łamią praw człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że obowiązkowe szczepienia są "niezbędne w demokratycznym społeczeństwie" i nie łamią praw człowieka. W uzasadnieniu czytamy, że celem państwa jest ochrona wszystkich dzieci.

Sąd rozpatrywał skargę obywateli Czech uznających obowiązek szczepień za sprzeczny z prawem do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Jedna z osób skarżących została ukarana grzywną za niezaszczepienie swojego dziecka, pozostałym skarżącym odmówiono przyjęcia dzieci do przedszkoli.

Zobacz wideo Hołownia zaszczepiony. Mucha: Spowodował to bałagan rządu

Europejski Trybunał Praw Człowieka: Celem państwa jest zapewnienie ochrony każdemu dziecku

Trybunał orzekł, że zarówno sam obowiązek, jak i sankcje za jego niewykonanie, w tym brak możliwości uczęszczania niezaszczepionych dzieci do przedszkoli, są zgodne z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Sędziowie podkreślili, że celem państwa jest zapewnienie ochrony każdemu dziecku przed poważnymi chorobami - czy to przez powszechne szczepienia, czy też poprzez odporność stadną, jeśli z powodów medycznych dziecko nie może być zaszczepione. Dlatego w tym wypadku nie można mówić o łamaniu przez państwo artykułu 8. konwencji, mówiącego o ochronie życia prywatnego. 

Obowiązkowe szczepienia dzieci w Czechach. Za odmowę grozi m.in. grzywna

W Czechach istnieje ogólny prawny obowiązek szczepienia dzieci przeciwko dziewięciu dobrze znanym chorobom. Rodzice, którzy nie wywiązują się z tego obowiązku bez uzasadnionego powodu, mogą zostać ukarani grzywną, a dzieci, które nie zostały zaszczepione, nie są przyjmowane do przedszkoli - czytamy na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Artykuł 8. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka mówi:

1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji. 2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności osób
Więcej o: