Ponad połowa dorosłych Polaków chciałaby się zaszczepić. Spory wzrost od listopada

Podobnie jak w lutym, 55 proc. dorosłych Polaków deklaruje chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19, a co trzeci badany nie ma takiego zamiaru - wynika z sondażu przeprowadzonego przez CBOS w marcu.

Głównym powodem zniechęcającym Polaków do szczepień są obawy związane ze skutkami ubocznymi, jakie może wywoływać szczepionka (68 proc. spośród tych, którzy nie chcą się szczepić), na drugim miejscu wymieniane są wątpliwości dotyczące skuteczności szczepień (co trzeci badany).

Zobacz wideo Kiedy Izrael osiągnie odporność populacyjną?

Brak chęci szczepienia respondenci uzasadniają również tym, że według nich COVID-19 nie jest groźną chorobą (12 proc. ankietowanych), część z nich kwestionuje istnienie pandemii. Niewiele mniej ankietowanych (11 proc.) uzasadniania swoją decyzję przebyciem już COVID-19 oraz unikaniem szczepień w ogóle.

Co trzynasty badany wskazywał inne powody, wśród nich: brak zaufania do szczepionek ze względu na - ich zdaniem - zbyt krótki czas ich testowania i rzekome niedostateczne przebadanie szczepionek.

Niechęć do zaszczepienia się przeciwko COVID-19

Niektórzy respondenci deklarowali, że nie decydują się na szczepionkę, gdyż mają dobrą odporność, bądź wzmacniają ją suplementami. Jako powód niedecydowania się na szczepienie wskazywano również alergie lub choroby współistniejące.

Jak wynika z badania, stosunek do szczepień przeciw COVID-19 w istotny sposób zależy od wieku respondentów. Generalnie osoby starsze są przychylnie nastawione do szczepień. Najrzadziej chęć zaszczepienia się deklarują najmłodsi ankietowani, w wieku 18-24 lata. Największy udział deklarujących zamiar zaszczepienia się zarejestrowano wśród badanych w wieku 55-64 lata (75 proc.), wśród starszych - w wieku 65 lat i więcej odsetek ten jest mniejszy (61 proc.).

Mieszkańcy dużych miast najchętniej sięgną po szczepionki

Najbardziej przychylnie do szczepień nastawieni są mieszkańcy największych miast (jedynie 18 proc. nie chce się zaszczepić), absolwenci wyższych uczelni (26 proc. nie chce się szczepić) oraz badani z gospodarstw domowych o najwyższych dochodach per capita, wynoszących co najmniej 3000 zł (20 proc. nie chce się szczepić).

W stosunku do poprzedniego miesiąca wzrósł wśród ankietowanych odsetek tych, którzy już zaszczepili się przeciw COVID-19 - z 3 proc. do 7 proc.

Wzrasta liczba chętnych do szczepienia

Liczba osób zainteresowanych skorzystaniem ze szczepionki utrzymuje się na podobnym poziomie. W styczniu i lutym było to również 55 i 56 proc. badanych. Z kolei, w listopadzie ubiegłego roku tylko 36 proc. respondentów wyrażała chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Badanie zrealizowano od 1 do 11 marca 2021 roku na próbie liczącej 1154 osób (w tym: 44,5 proc. metodą CAPI, 41,2 proc. – CATI i 14,3 proc. – CAWI).

PAP, Autorka: Monika Witkowska, mowi/ mhr/

Koronawirus: wszystkie aktualne informacje i zalecenia na gov.pl.

Więcej o: