NFZ zaleca ograniczenie planowanych świadczeń. Arłukowicz: Minister zdrowia zatrzymał system

Narodowy Fundusz Zdrowia na polecenie ministra zdrowia zalecił ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo. - Minister zdrowia wcisnął przycisk stop i zatrzymał system ochrony zdrowia - skomentował wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.
Zobacz wideo Minister zdrowia: Klasy I-III szkół podstawowych wracają do nauczania stacjonarnego

W porannym programie "Onet Rano", polityk Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz stwierdził, że minister zdrowia, zlecając NFZ ograniczenie planowanych świadczeń, przyznał się do zatrzymania systemu zdrowotnego w Polsce, który od roku boryka się z poważnymi problemami spowodowanymi pandemią koronawirusa.

Bartosz Arłukowicz powiedział również, że 11 szpitali tymczasowych, dla których wydano dziesiątki bądź nawet setki milionów złotych, stoją puste lub przyjmują pojedynczych pacjentów, a tymczasem szpitalom, w których powinno się leczyć pacjentów, wciska się przycisk stop. Zdaniem polityka, wydana decyzja świadczy o tym, że zlekceważono trzecią falę koronawirusa, zlekceważono zalecenia dotyczące testowania ludzi przylatujących z Wielkiej Brytanii

Koronawirus w Polsce.Szef NFZ o ograniczeniu zabiegów: Mam nadzieję, że to okres przejściowy

Narodowy Fundusz Zdrowia chce ograniczyć lub zawiesić świadczenia

W poniedziałek, centrala NFZ zaleciła, aby udzielane świadczenia wykonywane planowo zostały ograniczone do niezbędnego minimum lub czasowo zawieszone. Zalecenie to dotyczy planowanych pobytów w szpitalach w celu:

  1. przeprowadzenia diagnostyki,
  2. zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, w szczególności:
  • endoprotezoplastyki dużych stawów
  • dużych zabiegów korekcyjnych kręgosłupa
  • zabiegów naczyniowych na aorcie brzusznej i piersiowej
  • pomostowania naczyń wieńcowych

oraz:

  • dużych zabiegów torakochirurgicznych
  • zabiegów wewnątrzczaszkowych
  • nefrektomii
  • histerektomii

- z powodów innych niż onkologiczne.

Jednocześnie NFZ wskazuje, że ograniczenie nie powinno dotyczyć planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, a przy ograniczeniu lub zawieszeniu udzielania świadczeń, należy wziąć pod uwagę przyjęty plan leczenia oraz wysokie prawdopodobieństwo pobytu pacjenta po zabiegu w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Koronawirus (zdjęcie ilustracyjne)NFZ zaleca ograniczenie do minimum lub zawieszenie zabiegów planowych

NFZ zaleca również, aby "w każdym przypadku odroczenia terminu udzielenia świadczenia, indywidualnie ocenić oraz wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjentów, a także prawdopodobieństwo jego pogorszenia i potencjalne skutki."

Więcej o: