USA. Narodowy Instytut Zdrowia wstrzymuje badania nad osoczem ozdrowieńców. "Brak efektów"

Narodowy Instytutu Zdrowia (NIH) w USA poinformował, że wstrzymuje badania nad osoczem ozdrowieńców w leczeniu COVID-19 z powodu braku pozytywnych efektów.

Osocze ozdrowieńców testowano w ramach badań klinicznych z podwójną ślepą próbą w leczeniu pacjentów z łagodną i umiarkowaną postacią choroby COVID-19. Jak informuje na swojej stronie internetowej Narodowy Instytutu Zdrowia (NIH), terapia ta jest bezpieczna, ale nie daje wyraźnych efektów w obu przypadkach tego schorzenia.

Narodowy Instytut Zdrowia USA: Nie stwierdzono, by osocze ozdrowieńców skracało czas hospitalizacji

Badanie z podwójną ślepą próbą oznacza, że jedna grupa chorych otrzymała osocze ozdrowieńców, a druga - placebo. Nie stwierdzono jednak żadnych istotnych różnic w stanie tych chorych, bez względu na to, czy otrzymywali oni osocze, czy też nie. Nie zauważono, by dzięki niemu mniejsza była progresja choroby z łagodnej do ciężkiej.

Zobacz wideo Rok epidemii w Polsce. Ratownik wspomina najtrudniejsze momenty

Nie są to jedyne badania, które wypadły niekorzystnie dla terapii z użyciem osocza pozyskiwanego od ozdrowieńców. Przed prawie dwoma miesiącami zaniechano międzynarodowych badań w tym zakresie - również z braku oczekiwanych efektów. Inne badania, które prowadzono w Indiach i Argentynie, także nie wykazały wyraźnej korzyści z użycia osocza w leczeniu choroby COVID-19.

Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała przeciwko koronawirusom SARS-CoV-2. Wydawało się, że powinny one wspomagać leczenie chorych z COVID-19. Przeprowadzone badania jednak tej hipotezy nie potwierdzają. Być może ważny jest czas podania osocza. Im wcześniej zostanie użyty u chorego, tym większe są szanse na to, że okaże się pomocny w zmaganiach z tą chorobą.

Joe BidenUSA. Teksas i Mississippi całkowicie znoszą restrykcje. Biden komentuje

W każdym razie badania amerykańskie nie wykazały, że osocze ozdrowieńców jest przydatne jako terapia ratunkowa, nie skraca hospitalizacji i nie zmniejsza ryzyka zgonu w okresie 15 dni obserwacji. 

PAP, autorzy: Zbigniew Wojtasiński/zbw/agt/

Koronawirus: wszystkie aktualne informacje i zalecenia na gov.pl.

Więcej o: