Opublikowano rozporządzenie ws. obostrzeń. Zakaz przyłbic, ale bez konkretów na temat wymaganych maseczek

W Dzienniku Ustaw opublikowano w piątek rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z epidemią. Wprowadza ono m.in. regionalne obostrzenia na Warmii i Mazurach i obowiązek zasłaniania nosa i ust wyłącznie maseczką. Zapisane w rozporządzeniu restrykcje obowiązują od soboty do 14 marca.

W piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano najnowsze rozporządzenie dotyczące obostrzeń związanych z epidemią COVID-19. Dokument liczy ponad 30 stron. Regulacja powiela wiele rozwiązań zawartych w poprzednim rozporządzeniu rządu z 21 grudnia 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do 14 marca "obszarem szczególnie zagrożonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 jest obszar województwa warmińsko-mazurskiego".

Obostrzenia w woj. warmińsko-mazurskim

W przypadku tego województwa wprowadzono dodatkowe obostrzenia związane m.in. z zamknięciem basenów, ograniczeniami w zakresie prowadzenia usług hotelarskich, z ograniczeniami związanymi z prowadzeniem działalności kulturalnej (kina, teatry), związane ze sportem, z działalnością kasyn oraz działalnością tzw. galerii handlowych.

Z rozporządzenia wynika, że do 14 marca 2021 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego baseny są zamknięte "z wyłączeniem basenów: działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów, dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych".

Zamknięte będą hotele, kina, teatry, ośrodki kultury i miejsca rozrywki, "z wyjątkiem działalności, która może być realizowana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość".

Pusta aula uczelni / zdjęcie ilustracyjneZdalne zajęcia na uczelniach do 30 września. Jest rozporządzenie

Maseczki obowiązkowe, przyłbica nie wystarczy

Z rozporządzenia wynika, że do 14 marca 2021 r. w przypadku sportu zawodowego dopuszczalne jest organizowanie współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego, ale bez udziału publiczności. Wskazano, że zapewniony powinien być dostęp do środków dezynfekcji rąk, dezynfekcja sprzętu sportowego oraz "15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego, lub sprzętu sportowego, lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami".

Rozporządzenie znosi możliwość zakrywania ust i nosa za pomocą innych środków ochrony niż maseczki. Od soboty nie będzie można stosować w tym celu szalików, kominów, chust i bandan. Przyłbice będą mogły być używane jedynie dodatkowo, oprócz maseczki.

Dokument w żaden sposób nie konkretyzuje, jakiego rodzaju maski należy nosić. 

Regulacja wprowadza też ograniczenia dotyczące przekraczania granicy lądowej z Republiką Czeską i z Republiką Słowacką. Osoba przekraczająca tę granicę będzie obowiązana do posiadania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego przed przekroczeniem granicy (do 48 godzin od chwili, gdy znany był wynik testu). 

Na mocy rozporządzenia z ograniczenia w zakresie usług hotelarskich przewidujących udostępnianie nie więcej niż 50 proc. pokoi znajdujących się w danym obiekcie zwalnia się osoby biorące udział w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego w Halowych Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce Toruń 2021.

Warunkiem rozpoczęcia m.in. rehabilitacji leczniczej będzie negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego, a nie jak dotychczas w terminie 6 dni.

***

Autorki: Katarzyna Lechowicz-Dyl, Magdalena Gronek

Koronawirus: wszystkie aktualne informacje i zalecenia na gov.pl.

Więcej o: