Co zmieniło się w harmonogramie szczepień? Etap pierwszy podzielony na trzy części

Harmonogram szczepień przeciwko COVID-19. Pierwszy etap szczepień, który startuje w poniedziałek 25 stycznia, został podzielony na trzy części.
Zobacz wideo Prokuratorzy szczepieni w grupie pierwszej. "To wąska grupa, na pierwszej linii"

- Korygujemy nasz błąd i przedstawiamy zweryfikowany i skorygowany etap pierwszy szczepień przeciw COVID-19. Dokonaliśmy, zgodnie z sugestiami Rady Medycznej, podziału etapu pierwszego na trzy części - poinformował na konferencji prasowej w czwartek szef KPRM. Michał Dworczyk zapowiedział również, że opublikowana zostanie także korekta rozporządzenia dotycząca kolejności szczepień - pojawiła się ona w ostatni weekend. Nowe rozporządzenie obowiązuje od soboty 23 stycznia.

Harmonogram Narodowego Programu Szczepień

W sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki Ministerstwo Zdrowia dopuszcza "jednoczasowe szczepienie" osób wchodzących w skład grup w ramach jednego etapu lub szczepienie osób z różnych grup i etapów.

Etap "zero":

 • osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym, wykonujące i praktykujące zawód medyczny, których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;
 • inne osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą;
 • rodzice i przedstawiciele ustawowi wcześniaków (dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży);
 • farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptekach;
 • nauczyciele akademiccy i doktoranci z uczelni medycznych oraz studenci biorący udział w zajęciach z pacjentami lub wchodzący w kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym;
 • osoby zatrudnione w pomocy społecznej.

Etap pierwszy podzielony został na trzy podgrupy:

 • 1A - zaszczepieni mają zostać seniorzy powyżej 60. roku życia,
 • 1B - osoby z chorobami przewlekłymi - osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19: dializowane, z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej lub po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów;
 • 1C - nauczyciele i przedstawiciele służb mundurowych.

Nowelizacja doprecyzowała, że ze szczepień w etapie pierwszym mogą korzystać również pacjenci hospicjum domowego oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

W grupie nauczycieli wymieniani są: nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni oraz zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, osoby pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelniach innych niż medyczne oraz inne osoby prowadzące na uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z odpowiednim programem studiów albo kształcenia.

Przedstawiciele służb mundurowych w tej grupie to: prokuratorzy i asesorzy prokuratury, członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze, funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei.

Etap drugi:

 • osoby poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi lub w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia,
 • osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne, m.in.: pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków,
 • pracownicy transportu publicznego,
 • urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii. 

Etap trzeci:

 • osoby powyżej 16. roku życia, bez schorzeń zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu COVID-19,
 • przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych.
Więcej o: