Sondaż. Coraz więcej Polaków chce się zaszczepić przeciw COVID-19

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy nastawienie Polaków do szczepień przeciw COVID-19 zdecydowanie się zmieniło. Taki wniosek można wysnuć z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez CBOS.

W listopadzie ubiegłego roku tylko 36 proc. respondentów wyrażała chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Najnowsze badania pokazują, że takie zdanie ma już ponad połowa badanych (56 proc.).

Koronawirus w Polsce.Ministerstwo Zdrowia: 7 152 nowe zakażenia koronawirusem

Sondaż. Więcej Polaków chce się zaszczepić przeciw COVID-19

Analiza wyników sondażu wskazuje, że nastawienie respondentów do szczepień uzależnione jest od wielu czynników. Znacznie częściej zamiar zaszczepienia się wyrażają jednak starsi ankietowani - 74 proc. osób w wieku co najmniej 65 lat. Dokładnie połowę niższy wynik uzyskano w przypadku odpowiedzi osób najmłodszych, znajdujących się w chwili badania w przedziale 18-24 lata.

Respondenci byli też pytani, jaki jest główny powód zniechęcający ich do zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi. Badani najczęściej wskazywali na potencjalne skutki uboczne, jakie może wywołać nowa szczepionka (78 proc.), a także wątpliwości dotyczące jej skuteczności (35 proc.).

Rośnie liczba wykonanych szczepień

Zgodnie z opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia w czwartek informacjami, do tej pory w Polsce wykonano 591 785 szczepień. Dodatkowo odnotowano 235 niepożądanych odczynów, natomiast 1 834 dawki szczepionki musiały zostać zutylizowane.

KoronawirusKoronawirus w Polsce. 419 zgonów z powodu COVID-19 w ciągu ostatniej doby

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (368) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 stycznia 2021 roku na próbie liczącej 1150 osób (w tym: 44,1% metodą CAPI, 42,8% – CATI i 13,1% – CAWI).

Zobacz wideo Prokuratorzy szczepieni w grupie pierwszej. "To wąska grupa, na pierwszej linii"
Więcej o: