Michał Dworczyk zostanie pełnomocnikiem rządu ds. narodowego programu szczepień

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk ma zostać pełnomocnikiem rządu ds. narodowego programu szczepień przeciw SARS-CoV-2. Projekt widniejący na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego opisuje jego obowiązki.
Zobacz wideo Minister Dworczyk przedstawił dokument dotyczący narodowego programu szczepień

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu ds. narodowego programu szczepień przeciw SARS-CoV-2 opublikowano w czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Został on skierowany do komisji prawniczej.

Mateusz Morawiecki i Adam Niedzielski"DGP": Rząd planuje dużą akcję promującą szczepionkę na koronawirusa

Jakie będą zadania pełnomocnika ds. narodowego programu szczepień?

Z dokumentu wynika, że do zadań pełnomocnika rządu ds. szczepień będzie należeć m.in. analiza obowiązujących przepisów i istniejących rozwiązań dotyczących szczepień ochronnych, a także przygotowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych dotyczących wdrożenia programu szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2. Pełnomocnik rządu będzie także koordynował planowanie strategiczne i wdrażanie narodowego programu szczepień.

Projekt rozporządzenia mówi, że pełnomocnik rządu ma wykonywać swoje zadania, współpracując z organami administracji rządowej. Te mają udzielać mu pomocy, przede wszystkim udostępniając dokumenty, których potrzebuje do realizacji swoich celów. Pełnomocnik ds. narodowego programu szczepień może także współdziałać z samorządami. Jednym z jego praw jest również wnoszenie opracowanych przez niego projektów dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Musi to jednak robić w porozumieniu z ministrem zdrowia i za zgodą premiera. Pełnomocnik może także zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz powoływać zespoły eksperckie lub doradcze. Wydatki związane z jego działalnością pokrywane będą z budżetu państwa, z części, którą dysponuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ten organ zapewni też obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową pełnomocnika.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu ds. narodowego programu szczepień przeciw SARS-CoV-2 ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. 

SzczepionkaProf. Flisiak o szczepionce: Są środowiska, które robią ludziom wodę z mózgu

Więcej o: