Ferie w rygorze sanitarnym. Opublikowano wytyczne dot. organizacji półkolonii w szkołach

Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowały wytyczne dla organizatorów półkolonii, organizowanych w czasie pandemii w szkołach podstawowych. Znalazły się w nich wszelkie informacje na temat prawidłowego postępowania w miejscach zgromadzeń.

W treści wytycznych znalazły się ponadto zalecenia dotyczące higieny podczas półkolonii czy wyżywienia. Ponadto organy przekazały informacje o tym, jak postępować w przypadku potwierdzenia zakażenia u uczestnika.

Boże NarodzeniePrzerwa świąteczna i ferie. Kiedy wypadają, kiedy ostatni dzień lekcji?

Półkolonie w roku szkolnym 2020/2021 tylko w szkołach i placówkach edukacyjnych

Z powodu sytuacji epidemiologicznej w Polsce ferie zimowe w roku szkolnym 2020/2021 w całej Polsce odbędą się w jednakowym terminie - 4-17 stycznia 2021 r. W tym czasie możliwa będzie organizacja półkolonii dla uczniów z klas I-IV szkół podstawowych oraz uczniów z klas szkół artystycznych, realizujących kształcenie odpowiadające zakresowi klasom I-IV szkoły podstawowej. Tego typu spotkania mogą się odbywać jedynie na terenie szkoły lub placówki.

Autorzy wytycznych zamieścili w nich informacje między innymi na temat warunków pobytu, założeń organizacyjnych, obowiązków rodziców lub opiekunów prawnych czy też kwestii związanych z transportem i realizacją podstawy programowej. Najważniejsze kwestie dotyczą jednak higieny, wyżywienia i procedur w przypadku potwierdzenia zakażenia u uczestnika.

Półkolonie w roku szkolnym 2020/2021. Lista wytycznych

"Półkolonie mogą być organizowane przez dyrektora szkoły, organ prowadzący albo przez organizacje pozarządowe za zgodą dyrektora szkoły lub placówki (na podstawie art. 86 Prawa oświatowego). Są to stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki" - czytamy w wytycznych.

Celem wdrożenia poradnika dla organizatorów półkolonii jest przede wszystkim wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia i ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły lub placówki.

Członkini rady przy premierze przeciwna decyzji o jednym terminie feriiCzłonkini rady przy premierze przeciwna decyzji o jednym terminie ferii

Pełna treść wytycznych MEN, MZ i GIS w sprawie organizacji półkolonii w szkołach podstawowych znajduje się na stronie internetowej resortu.

Zobacz wideo Ferie w jednym terminie. Minister Niedzielski komentuje: Nasze stanowisko jest bezwzględne Wybierz serwis
Więcej o: