Jak używać pulsoksymetru? Na czym polega program Domowej Opieki Medycznej?

Pacjenci zakażeni koronawirusem, którzy zostaną objęci programem Domowej Opieki Medycznej, otrzymają pulsoksymetry do mierzenia saturacji krwi. Jak używa się tego urządzenia? Jak analizowane będą pomiary osób zakażonych?

Polski rząd uruchamia nowy system opieki nad pacjentami, u których stwierdzono koronawirusa, a którzy nie potrzebują hospitalizacji. Osoby, które przystąpią do programu Domowej Opieki Medycznej (DOM), zostaną objęte zdalnym monitoringiem takich parametrów jak saturacja (czyli nasycenie krwi tętniczej tlenem), tętno, temperatura oraz objawy chorobowe.

Domowa Opieka Medyczna. Kto otrzyma pulsoksymetr?

Pacjenci, którzy ukończyli 55. rok życia i są chorzy na COVID-19, zostaną objęci programem DOM automatycznie. Osoby, u których stwierdzono koronawirusa, ale mają mniej niż 55 lat, mogą dołączyć do programu Domowej Opieki Medycznej na dwa sposoby. Mogą wypełnić formularz Pulsocare, który znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia albo zostać zakwalifikowani do programu DOM przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Osoby objęte Domową Opieką Medyczną po stwierdzeniu pozytywnego wyniku na COVID-19 otrzymają pulsoksymetr, który dostarczy im pracownik Poczty Polskiej. Jest to niewielkie urządzenie, które pozwala na mierzenie tętna oraz saturacji krwi, czyli poziomu wysycenia jej tlenem.  Po zakończeniu udziału w programie pulsoksymetr trzeba będzie zwrócić. Odbieraniem urządzeń od pacjentów również zajmą się pracownicy Poczty Polskiej. 

Jak używać pulsksymetru?

Używanie pulsoksymetru jest bardzo proste. Najpopularniejsze modele to takie, które zakłada się na palec wskazujący. Pomiar saturacji krwi trwa zazwyczaj kilka sekund. Używając pulsoksymetru należy pamiętać, aby nie zakładać go na palec, na którym jest opatrunek. Skóra, do której przykłada się pulsoksymetr, powinna być oczyszczona i sucha. Istotne jest także to, że zbyt długie lub pomalowane paznokcie mogą wpłynąć na wynik badania. 

Osoby objęte Domową Opieką Medyczną powinny pobrać na swój telefon aplikację PulsoCare. Wyniki z pulsoksymetru będą do niej przesyłane i kierowane do Centrum Kontaktu powołanego przez Ministerstwo Zdrowia. Resort Adama Niedzielskiego zapewnia, że konsultanci i lekarze będą monitorować wyniki pomiarów pacjentów w sposób ciągły i w razie konieczności wezwą pogotowie ratunkowe. W sytuacjach niepokojących pacjent zostanie skierowany na zdalną konsultację, która odbędzie się w formie teleporady.

Więcej o: