Koronawirus. Czy na kwarantannie można pracować?

Koronawirus ponownie zaczyna dezorganizować życie zawodowe Polaków. Część już przeszła na pracę zdalną, inni zrobią to w ciągu najbliższych dni. A co z osobami na kwarantannie? Czy można wtedy pracować?

Praca na kwarantannie: jakie zasady obowiązują na kwarantannie?

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem każdego dnia wzrasta także liczba osób, które trafiają na kwarantannę. Objęte nią są wszystkie osoby, które miały styczność ze źródłem zakażenia. Czas jej trwania wynosi 10 dni, licząc od dnia następującego po dniu kontaktu ze źródłem zakażenia. Odbywać ją można w swoim miejscu zamieszkania lub jeśli z różnych względów nie ma takiej możliwości - służby sanitarno-epidemiologiczne wskażą miejsce w przygotowanym do tego celu ośrodku.

Naczelną zasadą kwarantanny jest pozostanie w domu i nie podejmowanie kontaktów z innymi ludźmi. Ci, z którymi osoba w kwarantannie miała kontakt po zetknięciu ze źródłem zakażenia również objęci są obowiązkiem izolacji. Przestrzeganie obowiązku izolacji monitorowane jest za pośrednictwem aplikacji mobilnej i osobiście przez patrole policji.

Podczas trwającej 10 dni kwarantanny osoba nią objęta powinna monitorować swój stan zdrowia: dokonywać regularnego pomiaru temperatury, obserwować czy nie występują duszności i kłopoty z oddychaniem, a w razie wątpliwości skorzystać z teleporady lekarza pierwszego kontaktu.

Czy na kwarantannie można pracować zdalnie? Kwarantanna obejmuje osoby, które miały kontakt z źródłem zakażenia, ale same niekoniecznie musiały zachorować. Oznacza to, że nie ma przeciwwskazań do wykonywanie przez nie pracy zdalnej w trakcie izolacji. W praktyce nie jest to jednak uregulowane prawnie. 

Zobacz też: Koronawirus. Polscy lekarze krytykują stanowisko WHO ws. remdesiviru

Czy na kwarantannie można pracować zdalnie?

Na jednej z ostatnich konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział rozpoczęcie prac nad regulacjami, które miałyby umożliwić kierowanie do pracy zdalnej osób na kwarantannie. Wpływ na to ma zapewne ciągle rosnąca ilość zakażonych, a co za tym idzie także osób skierowanych do kwarantanny. 

Z kolei specjaliści prawa pracy sugerują, że istniejące w obecnym systemie zapisy umożliwiają zlecenie pracownikowi znajdującemu się na kwarantannie wykonywania pracy zdalnej, pod warunkiem że posiada on odpowiednie przeszkolenie, umiejętności i warunki techniczne, a sama praca nie narusza zasad kwarantanny.

Jakie zmiany chce więc wprowadzić resort zdrowia w tym zakresie? Na ten moment trudno stwierdzić. Wydaje się, że nowe regulacje będą miały przede wszystkim na celu ograniczenie korzystania przez pracodawców i pracowników w trakcie kwarantanny ze świadczeń z ZUSu. 

Jak dotąd bowiem osoby odbywające kwarantannę traktowane są jak osoby niezdolne do pracy. Tym samym osoba skierowana do odbycia kwarantanny może ubiegać się o zasiłek chorobowy. W przypadku, gdy osoba odbywająca kwarantannę wykonywałaby swoje obowiązki zdalnie przysługiwałoby jej pełne wynagrodzenie od pracodawcy. 

Koronawirus. Kwarantanna a zwolnienie lekarskie

Pracownik skierowany na kwarantannę nie jest z automatu traktowany jak chory, dlatego jeśli ma możliwość wykonywania pracy zdalnej to powinien to zrobić. Inaczej wygląda kwestia, kiedy w trakcie izolacji wystąpią objawy chorobowe i na drodze teleporady medycznej lekarz zdecyduje wystawić mu zwolnienie chorobowe. Wówczas zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik podczas zwolnienia nie wykonuje swoich obowiązków służbowych. Korzysta natomiast z zasiłku chorobowego wynoszącego 80 proc. wynagrodzenia. 

Zobacz wideo Jak wygląda codzienna praca medyków?

Zobacz też: Koronawirus. Lekarze apelują do ozdrowieńców, by oddawali osocze

Więcej o: