W Polsce zostanie wprowadzony stan wyjątkowy? Morawiecki: Nie wykluczamy takiej możliwości

Premier Mateusz Morawiecki podczas czwartkowej konferencji prasowej był pytany, czy jest rozważana możliwość wprowadzenia w Polsce stanu wyjątkowego. - Jeśli sytuacja będzie ulegała dalszej eskalacji, nie wykluczamy takich możliwości - zaznaczył, dodając, że "nasi sąsiedzi już taką decyzję podjęli". Przed majowymi wyborami prezydenckimi o wprowadzenie stanu wyjątkowego wnioskowała opozycja. Wtedy obóz rządzący nie zdecydował się jednak na taką możliwość.

Na konferencji prasowej poświęconej wprowadzeniu w Polsce nowych obostrzeń w związku z nagłym wzrostem zakażeń koronawirusem Mateusz Morawiecki mówił m.in. o konieczności przywrócenia obowiązku noszenia masek ochronnych na ulicach. - Jesteśmy o kilka kroków przed brakiem łóżek i respiratorów - wskazywał, powołując się na duży przyrost chorych i trudną sytuację szpitali. 

Zobacz wideo Dziennikarz pyta premiera, czy nie powinien przeprosić Polaków. Ten w odpowiedzi pokazuje wykres

Morawiecki zapytany o wprowadzenie stanu wyjątkowego. "Nie wykluczamy"

Premier był pytany o scenariusze dalszych działań rządu w sprawie epidemii i trudnej sytuacji w kraju. - Czy w Polsce zostanie ogłoszony stan wyjątkowy spowodowany epidemią koronawirusa? - zapytał dziennikarz TOK FM. Morawiecki przyznał, że rząd "nie wyklucza takiej możliwości".

Przyglądamy się przepisom, które już obowiązują. Na ten moment mamy możliwość zastosowania nowych obostrzeń w oparciu o te przepisy które są, na ten moment mamy możliwość zastosowania dodatkowych obostrzeń i rygorów w oparciu o te przepisy, które są wdrożone. Ale jeśli sytuacja będzie ulegała dalszej eskalacji, nie wykluczamy takich możliwości

- powiedział. - Nasi sąsiedzi Czesi i Słowacy już taką decyzję podjęli - dodał, odnosząc się do wprowadzenia przez te kraje stanu wyjątkowego w ostatnich dniach. 

Na początku epidemii koronawirusa - w kwietniu i maju tego roku - opozycja domagała się od rządu wprowadzenia stanu wyjątkowego lub innego ze stanów nadzwyczajnych - stanu klęski żywiołowej, który uniemożliwiałby przeprowadzenie wyborów prezydenckich w przewidywanym terminie (zgodnie z konstytucją w ciągu 90 dni po zakończeniu stanu wyjątkowego "nie może być skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzane referendum ogólnokrajowe, nie mogą być przeprowadzane wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory prezydenta RP). Nie zdecydowano się jednak na ten krok. 

Kolejne zasady dotyczące nowych obostrzeń mają zostać ogłoszone w sobotę - premier zapowiedział, że będą dotyczyły m.in. działania szkół.  - W sobotę przedstawimy kolejne zasady, które będą dotyczyły walki z COVIS-19 tu i teraz, walki w sposób zorganizowany, korzystający z najlepszych praktyk wypływających z naszych doświadczeń, ale i z innych krajów. Jestem przekonany, że to doprowadzi do spowolnienia wzrostu koronawirusa w Polsce - stwierdził Morawiecki.

Stan wyjątkowy - co by oznaczało jego wprowadzenie?

Co oznaczałoby wprowadzenie stanu wyjątkowego (może go wprowadzić prezydent na wniosek Rady Ministrów na czas nie dłuższy niż 90 dni)? Według przepisów może się on wiązać z:

 • zawieszeniem organizowania i przeprowadzania wszelkiego rodzaju zgromadzeń
 • zawieszeniem organizowania i przeprowadzania imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych;
 • zawieszeniem strajków pracowniczych i innych form protestu, w tym także  strajków i innych form akcji protestacyjnych, np. rolników oraz akcji protestacyjnych studentów 
 • zawieszeniem możliwości zrzeszania się i zawieszeniem prawa do swobody ruchu osobowego i towarowego na drogach publicznych, kolejach, drogach wodnych i drogach lotniczych

Dodatkowo - jak czytamy w art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym ograniczenia podczas stanu wyjątkowego dotyczyć mogą:

 • dostępu do towarów konsumpcyjnych, poprzez całkowitą lub częściową reglamentację zaopatrzenia ludności,
 • wolności działalności gospodarczej, poprzez nakazanie okresowego zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju albo ustanowienie obowiązku uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie działalności gospodarczej określonego rodzaju,
 • działalności edukacyjnej, poprzez okresowe zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkołach wyłącznie ze szkołami wyższymi, z wyjątkiem szkół duchownych i seminariów duchownych,
 • obrotu krajowymi środkami płatniczymi, obrotu dewizowego oraz działalności kantorowej,
 • transportu drogowego, kolejowego i lotniczego oraz w ruchu jednostek pływających na morskich wodach wewnętrznych i na morzu terytorialnym, a także na śródlądowych drogach wodnych,
 • funkcjonowania systemów łączności oraz działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, poprzez nakazanie wyłączenia urządzeń łączności lub zawieszenia świadczenia usług na czas określony, a także poprzez nakazanie niezwłocznego złożenia do depozytu właściwego organu administracji rządowej radiowych i telewizyjnych urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych lub ustalenie innego sposobu ich zabezpieczenia przed wykorzystaniem w sposób zagrażający konstytucyjnemu ustrojowi państwa, bezpieczeństwu obywateli albo porządkowi publicznemu,
 • prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni lub określonych przedmiotów, poprzez nakazanie niezwłocznego złożenia do depozytu właściwego organu administracji rządowej albo zakazanie noszenia,
 • dostępu do informacji publicznej.
Więcej o: