Koronawirus. Nowe czerwone i żółte strefy w Polsce. Jakie obostrzenia obowiązują mieszkańców?

Sytuacja epidemiczna spowodowała, że w Polsce wprowadzono regionalne obostrzenia z podziałem na czerwoną i żółtą strefę. Obie strefy różnią się od siebie natężeniem obostrzeń związanych z koronawirusem. Jakie obostrzenia obowiązują w czerwonej i żółtej strefie? Zobacz, co można, a czego nie wolno robić w tych regionach Polski?

W ciągu lata, rząd zmienił swoją strategię walki z pandemią koronawirusa. Obostrzenia sanitarne nie obowiązują już na terenie całej Polski, ale są ograniczone do powiatów, w których wzrost zakażeń jest większy niż w reszcie kraju. Powiaty z dodatkowymi ograniczeniami dzielą się na dwa obszary: żółty oraz czerwony. Lista powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia jest na bieżąco monitorowana i może ulec zmianie. Zobacz, na czym polegają obostrzenia w strefie czerwonej oraz żółtej.

W czwartek 24 września wiceminister zdrowia Waldemar Kraska ogłosił nową listę powiatów z dodatkowymi obostrzeniami. W strefie czerwonej znalazły się powiaty: głubczycki (woj. opolskie) i kartuski (woj. pomorskie).

Z kolei w żółtej strefie znalazły się powiaty: brzeski (woj. opolskie), gostyński (woj. wielkopolskie), suski, limanowski, myślenicki, nowotarski, tatrzański (woj. małopolskie), trzebnicki (woj. dolnośląskie), otwocki, przasnyski (woj. mazowieckie), kłobucki (woj. śląskie), Sopot (woj. pomorskie), działdowski, nidzicki (woj. warmińsko-mazurskie), piotrkowski (woj. łódzkie), międzychodzki, bytowski (woj. pomorskie), milicki (woj. dolnośląskie), aleksandrowski (woj. kujawsko-pomorskie).

Czerwona strefa - jakie obostrzenia obowiązują mieszkańców?

Podstawowym obowiązkiem w czerwonej strefie jest noszenie maseczek ochronnych wszędzie w przestrzeni publicznej. Mieszkańcy "czerwonych powiatów" nie są wyłączeni z tego obowiązku na otwartej przestrzeni nawet przy zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego.

W czerwonej strefie obowiązują limity w komunikacji miejskiej. Pasażerowie mogą zająć tylko 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej pojazdu.

W przypadku gastronomii, klienci restauracji i barów muszą zakrywać swoje usta i nosy do czasu zajęcia miejsca, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Na jedną osobę powinny przypadać 4 metry kwadratowe powierzchni lokalu. Obsługa musi nosić maseczki ochronne.

Wesela oraz inne imprezy rodzinne mogą odbywać się w czerwonych strefach. Należy jednak pamiętać, że obowiązuje limit 50 osób, nie wliczając w to obsługi. W czasie zabawy nie ma obowiązku noszenia maseczek ochronnych.

Jeśli wydarzenie religijnie odbywa się wewnątrz świątyni, to liczba uczestniczących w nim osób może wynosić tylko 50 proc. obłożenia budynku. Wierni mają obowiązek noszenia maseczek, nie dotyczy to jednak osób sprawujących kult. W przypadku wydarzenia religijnego odbywającego się na zewnątrz należy zachować dystans społeczny wynoszący 1,5 m lub zakrywać usta i nos. W tego typu wydarzeniach może brać udział maksymalnie 150 osób.  

Wydarzenia sportowe mogą odbywać się w czerwonych strefach tylko bez udziału publiczności. Obowiązuje zakaz organizowania wydarzeń kulturalnych zarówno w zamkniętych pomieszczeniach, jak i na obiektach sportowych oraz na otwartej przestrzeni. Zakazana jest również działalność klubów nocnych i dyskotek oraz organizacji kongresów i targów.

W czerwonych strefach obowiązuje limit osób na siłowniach oraz w klubach i centrach fitness. Wynosi on 1 osobę na 10 metrów kwadratowych. Kina mogą dalej funkcjonować, ale klienci mogą zająć tylko 25 proc. miejsc. Muszą również zachowywać dystans społeczny wynoszący 1,5 metra oraz nosić maseczki ochronne.

W przypadku salonów fryzjerskich, kosmetycznych oraz tatuaży, w pomieszczeniu, gdzie prowadzona jest taka działalność może przebywać wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci.

Zobacz wideo Maseczki ochronne - nie popełniaj tych błędów

Żółta strefa – jakie obostrzenia obowiązują mieszkańców?

W powiatach oznaczonych jako "żółta strefa" obowiązują takie same reguły noszenia maseczek ochronnych, jak w pozostałej części kraju. Usta i nos należy zasłaniać:

  • w środkach publicznego transportu zbiorowego
  • w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m
  • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej
  • w obiektach handlowych lub usługowych oraz w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych
  • w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

W komunikacji miejskiej można przewozić tyle osób, ile wynosi 100 proc. liczby miejsc siedzących albo 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej pojazdu. Należy pamiętać, że w czasie przejazdu jest obowiązek zakrywania ust oraz nosa.

Wesela oraz inne imprezy rodzinne można organizować z zachowaniem limitu 100 osób, nie licząc obsługi. W czasie zabawy nie trzeba zakrywać ust oraz nosa.

W żółtych strefach wydarzenia religijne mogą odbywać się bez limitu osób. Uczestnicy wydarzenia odbywającego się w zamkniętym pomieszczeniu powinni nosić maseczki ochronne, nie dotyczy to osób sprawujących kult. W przypadku wydarzeń religijnych na otwartej przestrzeni należy zachować dystans społeczny wynoszący 1,5 metra albo zakrywać usta i nos.

W żółtej strefie wydarzenia sportowe mogą być organizowane przy zachowaniu limitu 25 proc. osób na widowni. Widzowie są jednak zobowiązani do zakrywania ust oraz nosa. Podobne reguły obowiązują w przypadku organizacji wydarzeń kulturalnych w zamkniętych pomieszczeniach oraz na obiektach sportowych. Obowiązuje limit 25 proc. publiczności. Jeśli wydarzenie kulturalne odbywa się na otwartej przestrzeni może w nim uczestniczyć maksymalnie 100 osób. W żółtych strefach zakazana jest działalność klubów nocnych i dyskotek.

W żółtych strefach obowiązuje limit osób na siłowniach oraz w klubach i centrach fitness. Wynosi on 1 osobę na 7 metrów kwadratowych. Kina w żółtych strefach obowiązują takie same obostrzenia, jak w czerwonych. Na sali kinowej może przebywać tylko 25 proc. publiczności. Widzowie muszą zachowywać dystans społeczny wynoszący 1,5 m oraz muszą mieć zasłonięte usta i nos.

W przypadku salonów fryzjerskich, kosmetycznych oraz tatuaży, w pomieszczeniu, gdzie prowadzona jest taka działalność może przebywać wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci.

Więcej o: