Nowe zasady związane z izolacją i kwarantanną. Minister zdrowia podpisał dwa rozporządzenia

Minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał we wtorek dwa rozporządzenia, w ramach których m.in. zmianom ulegnie czas trwania izolacji i kwarantanny wskutek COVID-19. Oba dokumenty weszły w życie 2 września.

Podpisane przez Adama Niedzielskiego rozporządzenia dotyczą chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, a także kwestii standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach.

Nowe regulacje dotyczące izolacji i kwarantanny

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez resort zdrowia, nowe regulacje zakładają skrócenie czasu kwarantanny z 14 do 10 dni, a także powiązanie zasad zwalniania z izolacji ze stanem klinicznym pacjenta.

Nowe regulacje stanowią, że lekarz może zwolnić z izolacji osobę z objawami klinicznymi COVID-19 po trzech dniach bez gorączki lub jakichkolwiek objawów ze strony układu oddechowego. Nie może jednak do tego dojść wcześniej, niż 13 dni od wystąpienia u pacjenta objawów.

Jeżeli u pacjenta nie wystąpiły żadne objawy koronawirusa, będzie można go wypisać po 10 dniach od daty zdiagnozowania u niego choroby. W przypadku deficytów odporności (adekwatnie do stanu zdrowia), czas izolacji może zostać wydłużony do 20 dni.

Nowe przepisy wskazują ponadto, że możliwe jest zakończenie izolacji pacjenta po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku testu z próbek, które pobrano w 24-godzinnych odstępach. Nie ma w tym przypadku znaczenia, ile dni upłynęło od ostatniego dodatniego wyniku i jakie pacjent wykazywał objawy kliniczne.

Zasady dotyczące izolatoriów i porad lekarskich

Zgodnie z treścią rozporządzeń, wizyta pielęgniarska w izolatoriach może odbywać się nie rzadziej niż dwa razy na dobę. W jej trakcie ma dochodzić do ogólnej oceny stanu pacjenta, mierzenia temperatury i podania niezbędnych leków.

Jeśli stan pacjenta ulegnie pogorszeniu lub zajdzie potrzeba podjęcia decyzji o wypisaniu go z izolatorium, wówczas odbywa się wizyta lekarska. Lekarz dodatkowo może udzielać porad zdalnie.

Zobacz wideo Andrzej Duda powołał dwóch nowych ministrów - zdrowia i spraw zagranicznych
Więcej o: