Jakie będą nowe zasady kwarantanny i izolacji? Projekt rozporządzeń trafił do konsultacji

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się projekty rozporządzeń dotyczące skrócenia kwarantanny i izolacji zakażonych. Jakie rozwiązania zaproponował minister zdrowia Adam Niedzielski?

W czwartek 27 sierpnia minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że przedstawi pakiet projektów rozporządzeń, zawierających propozycje zmian zasad prowadzenia kwarantanny. Projekty te trafiły do konsultacji i są dostępne na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji

- Pierwsza ważna decyzja, jaką podjąłem, dotyczy zasad kwarantanny i izolacji. Wprowadzamy zmiany w reakcji na sygnały, które do nas docierają z wielu stron, zarówno od środowiska medycznego, jak i od pacjentów, którym zdarzało się pozostawać w izolacji bardzo długo ze względu na konieczność powtarzania testu - powiedział Niedzielski podczas czwartkowej konferencji prasowej. 

Koronawirus w Polsce. Izolacja pacjentów bezobjawowych potrwa 10 dni

W jednym z projektów rozporządzeń doprecyzowano czas trwania izolacji oraz obowiązkowej kwarantanny w związku z chorobą COVID-19 lub jej podejrzeniem. Dokument mówi, że pacjenci, u których stwierdzono COVID-19, powinni podlegać 10-dniowej izolacji w przypadku braku objawów. Jeśli objawy występują, izolacja powinna trwać minimum 13 dni, z zastrzeżeniem, że ostatnie trzy dni przebiegają bez gorączki oraz kaszlu czy duszności. O zakończeniu izolacji ma decydować lekarz, który sprawuje opiekę nad chorym pacjentem. W przypadku osób izolowanych w domu będzie to lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

„W szczególnych przypadkach związanych ze stanem klinicznym pacjenta (jak immunoniekompetentność – upośledzenie układu odpornościowego) czas trwania izolacji może być wydłużony do 20 dni. W przypadku personelu medycznego, osób sprawujących opiekę nad pensjonariuszami Domach Pomocy Społecznej (DPS) lub w przypadkach uzasadnionych klinicznie przesłanką do zwolnienia z izolacji może być dwukrotny negatywny wynik testów wykonanych w odstępie 24 godzin” - czytamy w projekcie rozporządzenia.

Zobacz wideo O czym musimy pamiętać, jeśli wybieramy się w podróż publicznym środkiem transportu?

Minister zdrowia chce skrócić kwarantannę z 14 do 10 dni

Projekt Ministerstwa Zdrowia zakłada także skrócenie kwarantanny z 14 do 10 dni. Takiej kwarantannie będą podlegać osoby, które miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, a u których nie występują objawy. O skróceniu kwarantanny lub zwolnieniu z obowiązku jej odbywania decydować będzie powiatowy inspektor sanitarny. Co więcej, obowiązkowa kwarantanna będzie ulegać zakończeniu po 24 godzinach od zamieszczenia przez medyczne laboratorium diagnostyczne w odpowiednim systemie informatycznym negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków publicznych.

Nowelizacja rozporządzenia wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Na konsultacje publiczne wyznaczono 3 dni - zakończą się one 31 sierpnia.

Więcej o: