Koronawirus. Uniwersytet Śląski i SGH podjęły decyzję o formie zajęć w nadchodzącym semestrze

Władze Uniwersytetu Śląskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podjęły decyzję dotyczącą formy zajęć w semestrze roku akademickiego 2020/2021. Studenci tych uczelni będą uczyć się przede wszystkim zdalnie.

Rok akademicki 2020/2021 rozpocznie się w październiku. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie wydało jeszcze rekomendacji dla uczelni wyższych, ale mimo to niektóre z nich podjęły już decyzję o sposobie nauczania w semestrze zimowym. Komunikaty w tej sprawie wydali rektorzy Uniwersytetu Śląskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Większość zajęć na Uniwersytecie Śląskim w formie zdalnej. Stacjonarnie laboratoria, ćwiczenia i praktyki

Na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego opublikowano komunikat dotyczący organizacji procesu kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021, pod którym podpisał się rektor uczelni prof. dr hab. Ryszard Koziołek. Wynika z niego, że dominującą formą nauczania ma być edukacja zdalna. Władze uczelni zakładają, że w semestrze zimowym wszystkie wykłady, lektoraty, laboratoria komputerowe, ćwiczenia, konwersatoria, proseminaria, seminaria i zajęcia tutoringowe będą odbywać się zdalnie, a jedynie laboratoria, ćwiczenia terenowe, praktyki i warsztaty będą miały formę stacjonarną. 

"Ograniczenie funkcjonowania uczelni dotknie szczególnie nowo przyjętych studentów. Aby zapewnić im choć w części rzeczywistą obecność w Uniwersytecie, poznanie środowiska akademickiego oraz integrację z nowymi koleżankami i kolegami, zakładamy, że na każdym kierunku studiów część zajęć będzie prowadzona w formie kontaktowej, nawet jeżeli wszystkie moduły można zrealizować w formie zdalnej" - zaznaczył w piśmie rektor uczelni.

Z początkiem roku akademickiego wszyscy studenci uniwersytetu mają przejść szkolenia online z zakresu obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Studenci rozpoczynający naukę na tej uczelni wezmą także udział w szkoleniach i spotkaniach adaptacyjnych w formie zdalnej.

"Powyższe założenia zostały przygotowane w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny i analizę przebiegu epidemii. Jedno i drugie na pewno będzie ulegać zmianie, dlatego musimy być przygotowani na elastyczne działania także w trakcie semestru. Wierzę, że podobnie jak przez ostatnie miesiące, tak i w tych nadchodzących będziemy wspólnie pracować nad ciągłością kształcenia w tym jakże trudnym czasie" - podsumował prof. Koziołek.

Zobacz wideo Koronawirus w odwrocie? Słowa premiera komentuje prof. Włodzimierz Gut, wirusolog

Semestr zimowy na SGH w formie zdalnej. Studenci będą mogli wypożyczyć komputery

Drugą uczelnią, która podjęła decyzję dotyczącą sposobu nauczania w semestrze zimowym jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Rektor uniwersytetu prof. dr hab. Marek Rocki wydał w tej sprawie rozporządzenie. Wynika z niego, że w pierwszym semestrze kolejnego roku akademickiego zajęcia na SGH będą odbywać się zdalnie.

"Prowadzący na pierwszych zajęciach w roku akademickim 2020/2021 przedstawia zasady rozliczenia semestralnej pracy studenta lub doktoranta oraz sposób sprawdzenia efektów kształcenia w dwóch wariantach:

  1. w przypadku możliwości przeprowadzenia stacjonarnego egzaminu w sesji egzaminacyjnej lub
  2. w przypadku braku tej możliwości.

Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej, uzależnione od oceny stanu epidemiologicznego w kraju, zostanie ogłoszone do dnia 31 grudnia 2020 roku" - czytamy w dokumencie

Aby nauczanie zdalne było możliwe, uczelnia zapewni swoim pracownikom sprzęt komputerowy lub dostęp do odpowiednio wyposażonych sal dydaktycznych. Będzie także możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego przez studentów i doktorantów. Złożone przez nich zamówienia realizowane mają być sukcesywnie, pierwszeństwo przewidziane jest dla studentów i doktorantów, którym przyznano stypendium socjalne. 

Uczniowie pójdą do szkoły, a studenci zostaną w domach? Nie ma decyzji ministerstwa nauki

Decyzje władz Uniwersytetu Śląskiego i SGH stoją w opozycji do planów Ministerstwa Edukacji Narodowej, które postanowiło, że uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych wrócą do szkół 1 września i będą uczyć się stacjonarnie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, któremu podlegają uczelnie wyższe, nie wydało jeszcze żadnych rekomendacji na temat organizacji pracy uniwersytetów i akademii w roku akademickim 2020/2021, jednak można się spodziewać, że będą one podobne do tych, które wydał resort edukacji. 

Więcej o: