ONZ o edukacji w czasie pandemii. "Stoimy teraz w obliczu katastrofy pokoleniowej"

Po zamknięciu szkół w 160 krajach miliard uczniów na świecie znalazło się poza salami lekcyjnymi. Pandemia koronawirusa doprowadziła do największych w historii szkód w dziedzinie edukacji - powiedział we wtorek sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Narody Zjednoczone szacują, że pandemia dotknęła ponad miliard uczniów na całym świecie. 40 milionów dzieci musiało przerwać naukę w krytycznym wieku przedszkolnym.

Pandemia COVID-19 doprowadziła do największych szkód w edukacji w historii. (...) Stoimy teraz w obliczu katastrofy pokoleniowej, która może zmarnować niewypowiedziany potencjał ludzki, podważyć dziesięciolecia postępu i pogłębić zakorzenione nierówności

- ostrzegł Guterres. Jego zdaniem przedłużające się zamknięcie szkół może jeszcze bardziej nasilić problemy wielu uczniów w dostępie do nauki. Wznawianie działalności szkół i instytucji edukacyjnych w tak bezpieczny sposób, jak to tylko możliwe, zaznaczył, musi być najwyższym priorytetem. Apelował o podjęcie odważnych kroków w celu rozwiązania kryzysu.

Ponieważ świat stoi w obliczu nierówności, potrzebujemy edukacji, wielkiego wyrównania szans, bardziej niż kiedykolwiek. Musimy już teraz podjąć odważne kroki, aby stworzyć integracyjne, odporne i wysokiej jakości systemy edukacji dostosowane do przyszłości

- argumentował sekretarz generalny ONZ.

"Bardzo ważne jest, aby edukacja znajdowała się w centrum międzynarodowych wysiłków solidarnościowych"

Guterres zwrócił uwagę, że pomimo wysiłków, aby kontynuować naukę w czasie kryzysu, w tym poprzez prowadzenie lekcji przez radio, telewizję i internet, do wielu uczniów wciąż nie udało się dotrzeć. Jego zdaniem uczniowie niepełnosprawni, członkowie mniejszości, a także uchodźcy i wysiedleńcy, należą do pozostających w najbardziej niekorzystnej sytuacji.

Nawet ci uczniowie, którzy mają dostęp do nauczania na odległość, stoją przed wyzwaniami, ponieważ sukces zależy od ich warunków życia i innych czynników, takich jak sprawiedliwy podział obowiązków domowych

- ocenił Guterres dodając, że nawet przed pandemią ponad 250 milionów dzieci nie chodziło do szkoły.

Szef ONZ wezwał do większych inwestycji w edukację, ponieważ kraje o niskich i średnich dochodach, zanim jeszcze zaatakował COVID-19 borykały się z roczną luką w finansowaniu w wysokości 1,5 biliona dolarów. Akcentował, że budżety edukacyjne muszą być chronione i zwiększane.

Bardzo ważne jest, aby edukacja znajdowała się w centrum międzynarodowych wysiłków solidarnościowych, od zarządzania długiem i pakietów stymulacyjnych po globalne apele humanitarne i oficjalną pomoc rozwojową

- nawoływał sekretarz generalny. Guterres podkreślał potrzebę korzystania z technologii cyfrowych i zmodernizowanych programów nauczania przy jednoczesnym zapewnieniu wsparcia dla nauczycieli i lokalnych społeczności”.

Koronawirus: wszystkie aktualne informacje i zalecenia na gov.pl

Zobacz wideo Szkoły nie są gotowe na drugą falę pandemii. Krytyczna ocena nauczycieli
Więcej o: