NFZ dofinansował szpitale w związku z walką z COVID-19. Teraz zmniejsza roczne ryczałty

Narodowy Fundusz Zdrowia redukuje roczne ryczałty dla szpitali jednoimiennych. Zdaniem funduszu, placówki te dostały dodatkowe pieniądze w związku z koronawirusem, więc mniej można im przekazać na pozostałą działalność.

Na czas pandemii koronawirusa Ministerstwo Zdrowia przekształciło niektóre placówki w szpitale jednoimienne. Dotyczyło to jednostek w m.in. Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, Poznaniu czy Szczecinie. Narodowy Fundusz Zdrowia zapewniał je o dodatkowym finansowaniu na opiekę nad osobami chorymi na COVID-19. 

Zobacz wideo Zbigniew Girzyński komentuje słowa premiera na temat „odwrotu koronawirusa”

Szpital wojewódzki w Szczecinie, który nie jest już jednostką jednoimienną, wciąż zajmuje się pacjentami chorymi na COVID-19, otrzymał w ciągu ostatnich dwóch miesięcy 15 mln złotych dofinansowania w ramach funduszu NFZ przeznaczonego specjalnie na walkę z wirusem. W związku z otrzymanymi środkami, rządowa jednostka zmniejszyła ryczałt dla szpitala o 12 mln złotych. - To może być zagrożeniem dla wypłat dla personelu. To mogą być obcięcia w wykonywanych usługach medycznych dla naszych pacjentów - podkreśla w magazynie "Polska i Świat" rzecznik placówki, Mateusz Iżakowski.

NFZ obiecał dofinansowanie na walkę z pandemią. Teraz zmniejszył ryczałty 

Roczny ryczałt zmniejszono także pozostałym szpitalom jednoimiennym oraz tym, które zgłosiły gotowość przyjęcia osób chorych na koronawirusa. W czerwcu wielospecjalistycznemu szpitalowi w Torzymiu za jeden miesiąc budżet jednostronnie zmniejszono o blisko pół miliona złotych.

Problem jednak w tym, że zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ nr 32/2020/DEF szpitale przeznaczone do walki z chorobą miały otrzymać dofinansowanie niezależne od innych świadczeń opłacanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zaangażowanie szpitali w walkę z COVID-19 może wpłynąć na ograniczenie ich podstawowej działalności. Aby tego uniknąć, placówki te będą mogły skorzystać z mechanizmu wyrównywania ryczałtu. Oznacza to, że oprócz środków wypłaconych za świadczenia związane z COVID-19, dodatkowo skorzystają z przysługującego im ryczałtu PSZ

- czytamy na stronie nfz.gov.pl

- Styczeń, luty to były miesięczne przychody szpitali jednoimiennych, które wówczas jeszcze jednoimiennymi nie były na poziomie 284 milionów dla 22 szpitali. W dobie koronawirusa po powołaniu szpitali jednoimiennych do życia, te przychody wzrosły do 434 milionów złotych miesięcznie - tak sytuację tłumaczy Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministra Zdrowia.

Zdaniem osób zarządzających placówkami, decyzje podjęte przez NFZ i MZ są krzywdzące dla szpitali przekształconych do walki z pandemią. - Czuję się okradziona z pieniędzy, które nam się należały - mówi prezes lecznicy w Torzymiu, Katarzyna Lebiotowska.

Więcej o: