Kto doradza Szumowskiemu w kwestii obostrzeń? Mamy listę ekspertów Ministerstwa Zdrowia

Ok. 20 nazwisk obejmuje lista ekspertów, z których opinii korzysta Ministerstwo Zdrowia przy podejmowaniu decyzji i wydawaniu rozporządzeń dotyczących ograniczeń w związku z epidemią koronawirusa - dowiedział się portal Gazeta.pl. Dysponujemy pełnym wykazem osób, z których zdaniem minister Łukasz Szumowski liczy się najbardziej.

- Jacy eksperci doradzają rządowi przy podejmowaniu decyzji w sprawie pandemii? Co dalej robić, jak odmrażać gospodarkę, jakie podejmować kroki? Czy może pan wymienić chociaż jedno nazwisko? Na razie to jest tajne przez poufne, jakby nie wiadomo co to było - pytała w połowie maja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego dziennikarka Beata Lubecka na antenie Radia ZET.

- Nazwisk oczywiście nie będę wymieniał, bo są to osoby prywatne, natomiast to są eksperci z szeregu różnych uczelni i instytucji, takich jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Państwowy Zakład Higieny - wyliczał Szumowski. Dodał, że eksperci pracują "w większości społecznie" i "rozmawia z nimi regularnie".

- To są osoby prywatne, nie wiem, czy chciałyby publicznie funkcjonować - podkreślił minister zdrowia.

Zobacz wideo Kto powinien zapłacić za przygotowania do wyborów korespondencyjnych?

Lista ekspertów Ministerstwa Zdrowia

Portal Gazeta.pl zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o udostępnienie pełnej listy imion i nazwisk ekspertów. Zapytaliśmy o te osoby, z których opinii korzysta resort przy podejmowaniu decyzji i wydawaniu rozporządzeń dotyczących wprowadzania lub poluzowywania ograniczeń w związku z epidemią.

Choć minister Łukasz Szumowski nie był skłonny do podania choć jednego nazwiska, otrzymaliśmy ich z resortu kilkanaście. Są to w większości pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 • dr hab. n. med. prof. CMKP Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny;
 • mgr Izabela Kucharska – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego;
 • lek. med. Grzegorz Hudzik - Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego;
 • mgr Anna Kamińska – Dyrektor Departamentu Higieny Środowiska Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
 • mgr inż. Monika Jarzębska – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
 • mgr Katarzyna Poskoczym – Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
 • mgr Aleksandra Lusawa – Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej i Promocji Zdrowia Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
 • lek. med. Paweł Abramczyk – Dyrektor Departamentu Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
 • mgr Joanna Kalinowska-Morka – Dyrektor Biura Głównego Inspektora Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
 • prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Gut – wirusolog, doradca Głównego Inspektora Sanitarnego;
 • dr n. med. Mateusz Jankowski – ekspert w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Wytyczne, zalecenia i stanowiska ustalano również z Konsultantami Krajowymi w różnych dziedzinach medycyny:

 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban - Konsultant Krajowy w dziedzinie Chorób Zakaźnych;
 • Dr hab. n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz - Konsultant Krajowy w dziedzinie Epidemiologii, Zastępca Kierownika Zakładu Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH;
 • Prof. dr hab. Teresa Jackowska - Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii;
 • Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas - Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Rodzinnej, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;
 • Dr hab. n. med. Grzegorz Teresiński - Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Sądowej;
 • Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat - Konsultant Krajowy w dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej.

"W opiniowaniu i tworzeniu wytycznych/zaleceń brały udział Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Przy opracowaniu aktów prawnych Ministerstwo Zdrowia korzystało także z opinii Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych" - czytamy w informacji udzielonej portalowi Gazeta.pl przez Ministerstwo Zdrowia.

Z majowej wypowiedzi ministra wynika, że jest też grono ekspertów, których opinię Łukasz Szumowski bierze co prawda pod uwagę, ale którzy oficjalnie nie są współpracownikami ministerstwa. Może to oznaczać, że nie wszyscy znaleźli się na udostępnionym przez resort wykazie.

Resort w połowie maja przekazał Polskiej Agencji Prasowej inną listę nazwisk ekspertów, którzy są  zaangażowani w prace nad modelami epidemiologicznymi. To naukowcy m.in. z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Wrocławskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu w Białymstoku. 1 czerwca resort w ramach uzupełnienia przesłał nam również tę listę.

 • Dr hab. Magdalena Rosińska, prof. Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru
 • Dr Daniel Rabczenko, Zakład Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 • Prof. Anna Gambin, Wydział Matematyki, Informatyki I Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Ewa Szczurek, Wydział Matematyki, Informatyki I Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Błażej Miasojedow, Wydział Matematyki, Informatyki I Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
 • Dr Krzysztof Gogolewski, Wydział Matematyki, Informatyki I Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Tyll Kruger, prof. Politechniki Wrocławskiej, Wydział Elektroniki, Kierownik Grupy MOCOS (MOdelling COronavirus Spread)
 • Dr Marek Bawiec, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska, Grupa MOCOS
 • Marcin Bodych, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska, Grupa MOCOS
 • Dr Agata Migalska, Grupa MOCOS
 • Tomasz Ożański, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska, Grupa MOCOS
 • Dr inż. Franciszek Rakowski, kierownik zespołu Modelu epidemiologiczny Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego
 • Karol Niedzielewski, Zespół Modelu epidemiologicznego, ICM UW
 • dr Łukasz Górski, Zespół Modelu epidemiologicznego, ICM UW
 • dr Jakub Zieliński, Zespół Modelu epidemiologicznego, ICM UW
 • dr Jędrzej Nowosielski, Zespół Modelu epidemiologicznego, ICM UW
 • dr Magdalena Gruziel-Słomka, Zespół Modelu epidemiologicznego, ICM UW
 • Marcin Semeniuk, Zespół Modelu epidemiologicznego, ICM UW
 • dr Rafał Bartczuk, Zespół Modelu epidemiologicznego, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • dr Jan Kisielewski, Zespół Modelu epidemiologicznego, Uniwersytet w Białymstoku

Podobny wniosek o udostępnienie listy ekspertów skierowaliśmy również do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 5 czerwca Centrum Informacyjne Rządu poinformowało nas, że "wnioskodawcą projektów rozporządzeń dotyczących ograniczeń, obowiązków, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii jest Ministerstwo Zdrowia".

"Wobec tego Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie posiada informacji na temat listy imion i nazwisk ekspertów, których opinie są wykorzystywane przez Ministerstwo Zdrowia przy wydawaniu ww. rozporządzeń" - podkreśla CIR.