Senat przyjął z poprawkami tarczę antykryzysową 3.0. Zakłada m.in. podniesienie zasiłku dla bezrobotnych

Senat przyjął z poprawkami tarczę antykryzysową 3.0. To rządowa ustawa przewidująca kolejne działania osłonowe dla przedsiębiorców i innych obywateli w związku z epidemią koronawirusa. Za głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciwny, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Senatorowie wnieśli do uchwalonej przez Sejm 30 kwietnia ustawy poprawki. Zakładają one między innymi podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1800 zł oraz zmiany zasady przyznawania go osobom, które pracowały w innym kraju Unii Europejskiej.

Zobacz wideo Spotkanie Grodzki-Kaczyński? Bielan ma inną propozycję

Senat przyjął z poprawkami tarczę antykryzysową 3.0

Senat zaproponował też, by zwolnieniu z zapłaty składek na ZUS zwolnić także przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność przed 1 kwietnia i nie uzyskali dochodu w lutym 2020 roku. 

Łącznie senatorowie zgłosili 87 poprawek. Wiele z nich opierało się na wykreśleniu z tarczy 3.0 przepisów, które nie są wprost związane z walką z koronawirusem, np. tych, które dotyczyły sądów powszechnych, prawa pocztowego, szkolnictwa wyższego, ustawy o dowodach osobistych czy wykreślenie nowego sposobu wyboru prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W środę Senat opowiedział się też za zwiększeniem wsparcia dla personelu medycznego, który walczy z COVID-19. Projekt wniosła senacka komisja budżetu. Za głosowało 51 senatorów, przeciw - 43.

W czwartek o godzinie 17 rozpocznie się ostatni dzień posiedzenia Sejmu, podczas którego posłowie zajmą się poprawkami Senatu do tarczy antykryzysowej 3.0. Posłowie pochylą się też nad poprawkami Senatu wniesionymi do nowelizacji o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa daje kobietom w ciąży bezpłatny dostęp do leków z listy leków refundowanych. Jedna z przyjętych przez izbę wyższą poprawek mówi o uwzględnieniu w ustawie również dodatkowo okresu połogu, czyli dodatkowych 8 tygodni.

W Gazeta.pl chcemy być dla Was pierwszym źródłem sprawdzonych informacji, ale też wsparciem i inspiracją w tych trudnych czasach. PRZECZYTAJ NASZĄ DEKLARACJĘ i weź udział w badaniu >>

Więcej o: