Otwarcie żłobków i przedszkoli 6 maja. Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne

Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas wydał wytyczne przeciwepidemiczne dla żłobków i przedszkoli. Placówki tego typu mogą być otwarte od 6 maja, ale ostateczną decyzję na ten temat podejmują organy, które nimi zarządzają.

Przypomnijmy, że podczas konferencji prasowej w środę 29 kwietnia premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że od 6 maja otwarte mogą być żłobki i przedszkola. Wiele samorządowców skrytykowało tę decyzję, wskazując m.in., że nie wiedzą, jakie zasady bezpieczeństwa mają obowiązywać dzieci i ich opiekunów. Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas wydał wytyczne w poniedziałek 4 maja. 

Zobacz wideo Rząd podejmuje decyzję o znoszeniu kolejnych obostrzeń. Dostępne będą m.in. przedszkola, hotele i galerie handlowe

Wytyczne GIS dla przedszkoli i żłobków. Rodzice i personel muszą zachować dystans

Z dokumentu udostępnionego na stronie GIS wynika, że każda grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do każdej grupy mają być także przypisani stali opiekunowie. W grupie może przebywać do 12 dzieci, jednak w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczebność grupy o maksymalnie dwie osoby.

Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż cztery metry kwadratowe na jedno dziecko oraz każdego opiekuna. Do tej przestrzeni nie wlicza się m.in.: łazienek, kuchni, sal zbiorowego żywienia, pomieszczeń pomocniczych, ciągów komunikacji wewnętrznej, magazynów. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli i innych sprzętów, które się w niej znajdują.

Z sali, w której przebywa grupa dzieci, należy usunąć wszelkie przedmioty, których nie można zdezynfekować lub wyprać. Każda z sal powinna być wietrzona przynajmniej raz na godzinę, a dzieci nie powinny przynosić ze sobą żadnych zbędnych przedmiotów i zabawek. Organizacja pracy musi przebiegać tak, aby poszczególne grupy nie miały ze sobą kontaktu.

Opiekunowie powinni zachować między sobą co najmniej półtorametrowy dystans, a personel kuchenny nie powinien mieć kontaktu ani z dziećmi, ani z opiekunami. Rodzice i opiekunowie prawni dzieci powinni zachować dwumetrowy dystans od pracowników przedszkola lub żłobka, innych rodziców i nieswoich dzieci. Muszą także pamiętać o obowiązku zasłaniania ust i nosa. 

Pełną listę wytycznych GIS dla żłobków i przedszkoli można znaleźć TUTAJ

Więcej o: