Dekomunizacja w Sądzie Najwyższym. Kamil Zaradkiewicz usuwa portrety pierwszych prezesów

Kamil Zaradkiewicz wydał zarządzenie, zgodnie z którym ze ścian holu głównego mają zniknąć portrety Pierwszych Prezesów Sądu Najwyższego. "Etycznie i moralnie niedopuszczalne jest wyróżnienie współodpowiedzialnych za brak niezależnego sądownictwa osób (...)" - stwierdza Zaradkiewicz.

Zarządzenie p.o. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego trafiło w poniedziałek na stronę internetową SN. W dokumencie podpisanym przez Kamila Zaradkiewicza czytamy między innymi, że "w ramach funkcjonowania Sądu Najwyższego kluczowe znaczenie ma dbałość o wizerunek oraz kształtowanie zaufania obywateli do niezależnego wymiaru sprawiedliwości". 

Kamil Zaradkiewicz usuwa portrety pierwszych prezesów Sądu Najwyższego

Zaradkiewicz podkreślił w zarządzeniu, że "w okresie władzy komunistycznej do 1990 roku nie funkcjonowało niezależne sądownictwo wolnego Państwa Polskiego, zaś osoby pełniące urząd sędziego były pozbawione podstawowych gwarancji niezawisłości, których w szczególności nie zapewnili im najwyżsi przedstawiciele ówczesnej władzy sądowniczej". Dalej czytamy: "Etycznie i moralnie niedopuszczalne jest wyróżnienie współodpowiedzialnych za brak niezależnego sądownictwa osób poprzez ich upamiętnienie wraz z Pierwszymi Prezesami Sądu Najwyższego niepodległej Rzeczypospolitej (1918 - 1945 oraz od 1990 r.)".

Zobacz wideo Po co PiS-owi wojna o sądy? Gdula: chcieliby już nie mówić o sądach, ale muszą

Jak wynika z zarządzenia, ze ścian holu głównego SN znikną portrety sześciu pierwszych prezesów: Wacława Barcikowskiego, Jana Wasilkowskiego, Zbigniewa Resicha, Jerzego Bafii, Włodzimierza Berutowicza, Adama Łopatki.

Więcej o: