Są dokładne wytyczne GIS dla przedszkoli i żłobków. Grupy maksymalnie do 12 dzieci

Główny inspektor sanitarny opublikował w czwartek szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne m.in. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i żłobków. Grupy powinny liczyć do 12 dzieci i przebywać w jednej wyznaczonej sali pod opieką tego samego opiekuna. Należy dbać o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, higienę oraz o dezynfekcję pomieszczeń i sprzętu.

Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali, która przynajmniej raz na godzinę będzie wietrzona. Grupy dzieci nie powinny stykać się ze sobą. Mogą liczyć maksymalnie 12 dzieci, a w pewnych uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można ją powiększyć o nie więcej niż dwoje dzieci. Sanepid zaleca też, by do grupy przyporządkowani byli ci sami opiekunowie.

Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż cztery m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna.

Jak wyjaśnił GIS, do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia lub pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, np. łazienek i ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli i innych sprzętów w niej się znajdujących.

GIS: Wykluczone pluszaki, zabawki muszą być dezynfekowane

Ponadto w sali, w której przebywać będą dzieci, nie może być zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki), a wykorzystywane przybory sportowe - piłki, skakanki czy obręcze - trzeba dokładnie czyścić lub dezynfekować. Dzieci zaś nie powinny przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

Opiekunowie między sobą powinni zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie półtora m, a osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie powinny podchodzić do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych, bliżej niż na dwa m. Obowiązuje też zasada, że na 15 mkw. w placówce powinien przebywać jeden rodzic z dzieckiem.

Jeśli chodzi o personel pomocniczy i kuchenny, to nie może on kontaktować się z dziećmi i z opiekunami grup.

Zobacz wideo Co robić w czasie domowej izolacji, gdy trwa pandemia?

Jeden termometr na grupę

Sanepid wskazuje też na to, że do przedszkola czy żłobka mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Również opiekunowie muszą być zdrowi. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

Ponadto osoby trzecie powinny w placówce przebywać tylko w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności - osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk.

Sanepid rekomenduje też zakup przynajmniej jednego termometru na grupę, najlepiej bezdotykowego. Dodatkowo zaleca placówce, by miała zapewnioną możliwość szybkiego kontaktu z opiekunami lub z rodzicami dzieci. Powinna też otrzymać ich zgodę na zmierzenie temperatury ich dziecku, gdyby wystąpiły u niego niepokojące objawy chorobowe.

Gdyby tak się stało, należy je odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum dwóch m odległości od innych osób i niezwłocznie poprosić opiekunów, aby je odebrali.

Rodzice i opiekunowie z rękawiczkami ochronnymi

Ponadto dzieci powinny przebywać na świeżym powietrzu na terenie placówki przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup, a sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.

GIS przestrzega też przed wyjściami grup na zewnątrz, np. na spacer do parku.

Zwraca też uwagę na odpowiednią higienę, czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń i powierzchni. Już przed wejściem do budynku powinien znajdować się płyn dezynfekujący wraz z informacją o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez wchodzące osoby dorosłe. Pilnować też należy, by każdy rodzic czy opiekun miał rękawiczki ochronne, zakryty nos i usta.

Sanepid jednocześnie zaznacza, aby przypominać dzieciom o częstym i dokładnym myciu rąk, przed jedzeniem, powrotem z placu zabaw czy po skorzystaniu z toalety.

GIS: Regularna dezynfekcja poręczy i klamek

Sanepid rekomenduje też monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

Wskazuje, że przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).

Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcji przy dozownikach z płynem do dezynfekcji. Należy też zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

GIS: Posiłki powinny być wydawane zmianowo

Główny Inspektorat Sanitarny odnosi się też do zasad w przygotowywaniu, dostarczaniu i spożywaniu posiłków. Nie można korzystać z fontann i źródełek wody pitnej, a dzieci powinny korzystać z innych dystrybutorów wody pod okiem opiekuna. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.

Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników.

W miarę możliwości zapewnić odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe - środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególnie też należy zwracać uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców.

GIS rekomenduje też zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze minimum 60 stopni C lub je wyparzać. Dostawcy kateringu powinni dostarczać je w pojemnikach wraz ze sztućcami jednorazowymi. Posiłki powinny być spożywane w miejscach do tego przeznaczonych.

Sanepid: Z dziećmi powinny pracować osoby poniżej 60. roku życia

Sanepid wydał też wytyczne dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 wśród personelu placówki. Jednocześnie podkreślił, że do pracy muszą przychodzić osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

W pracę z dziećmi powinny być zaangażowane osoby poniżej 60 lat, bez żadnych problemów zdrowotnych. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w razie zdiagnozowania objawów chorobowych oraz przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.

Sanepid zauważył też, że w razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się po poradę lub konsultację do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Koronawirus: wszystkie aktualne informacje i zalecenia na gov.pl.

Więcej o:
Komentarze (185)
Są wytyczne GIS dla przedszkoli i żłobków. Grupy maksymalnie do 12 dzieci
Zaloguj się
 • anneczka0327

  Oceniono 27 razy 25

  Małe dzieci w oparach środków dezynfekujących. Pogratulować pomysłu. Za co się ten rząd weźmie, to spartoli....

 • wswxxx

  Oceniono 25 razy 23

  Przedszkola od dekad nie potrafią sobie poradzić z owsikami, a GIS zaleca im radzenie sobie z silnie zakaźną chorobą. Czy wy nie wiecie w jakim kraju żyjecie?!

 • goldberg

  Oceniono 26 razy 20

  Acha kilka dni temu wyjscie do lasu bylo tak niebezpieczne, ze grozilo za to 30 000 zl kary a teraz dziecko ma przyniesc do domu wirusy z kilkunastu innych domow. Znaczy sie pocztyliada prezydencka niebawem.

 • shago0

  Oceniono 22 razy 20

  Standardowa grupa przedszkolna to 25 dzieci. Grupa ma jedna sale na wylacznosc. Czyli zgodnie z zaleceniami sanepidu TYLKO polowa dzieci (12) moze miec opieke. No chyba ze dobudujemy sale czyli rozbudujemy przedszkola. Ale skad wtedy wezmiemy opiekunki? Jedna na 12 dzieci to za malo wedlug normy. Ktos nas tu w ujeja robi, panie pinkas z lodem w majtkach z sanepidu.

 • sw.stefan

  Oceniono 20 razy 18

  I jaka placówka to spełni,mydlenie oczu biomasie ,ze wszystko jest ok/.

 • hrabia_wronski

  Oceniono 20 razy 18

  Nalezy tylko troche poczekac.
  Jest to bardzo bardzo smutne .
  Eksperyment naukowy na dzieciach

 • polskirebel

  Oceniono 22 razy 18

  Jeszcze nie zakończył się szczyt koronawirusa, a już puszczają ludzi do tworzenia grup o spotykania się. Chory rząd, szkoda, że nie na corone. #PISOFF

 • precz_z_komunia

  Oceniono 17 razy 17

  I jeszcze pytanie do GIS :-)
  Jakie są wytyczne dla otwierania biur poselskich posłów z PiS :-)
  Kiedy biura poselskie PiS będą otwarte :-)
  Wielu zarażonych pragnie się tam udać o poradę :-)
  I by podziękować za wspaniałą opiekę nad nimi :-)

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX