Sejm przyjął ustawę antyprzemocową, która pozwala na szybką izolację sprawcy. "Historyczny moment"

Sejm przyjął nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, który pozwala na szybką izolację sprawcy przemocy domowej przez policję lub Żandarmerię Wojskową. Posłowie byli niemal jednogłośni, przeciwko zagłosowało jedynie sześciu członków Konfederacji, tylu samo się wstrzymało.

- Dzięki tym przepisom policja otrzyma realne narzędzia, aby skutecznie przeciwdziałać przemocy w rodzinie, a Polska dołączy do grupy krajów, w których osoby pokrzywdzone przemocą domową uzyskują najlepszą ochronę. Przerywamy w ten sposób pewną spiralę przemocy i milczenia - mówił podczas przedstawiania projektu w Sejmie Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. "Ogromny sukces!! Sejm właśnie uchwalił ustawę antyprzemocową. Ekspresowe tempo prac!!! 433 posłów głosowało za jej przyjęciem, 6 przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu" - napisał Romanowski już po czwartkowym głosowaniu. 

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, autorzy wzorowali się na prawie dot. przeciwdziałaniu przemocy domowej, obowiązującym w Austrii. "Kiedy dochodzi do przemocy w rodzinie o charakterze zagrażającym życiu lub zdrowiu domowników, zasadniczo zachodzi potrzeba natychmiastowego odizolowania osoby stosującej przemoc od osoby dotkniętej przemocą" - czytamy w uzasadnieniu. I dalej: "Stąd też, aby projektowane rozwiązania mogły skutecznie spełniać swoją funkcję ochronną, wprowadza się szczególne przepisy umożliwiające wydanie postanowienia o zabezpieczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa osoby dotkniętej przemocą".

Zobacz wideo Co robić w czasie domowej izolacji, gdy trwa pandemia?

Ustawa antyprzemocowa przyjęta. Posłowie Konfederacji przeciwko

Przyjęty w Sejmie projekt ma pozwolić na szybkie postępowanie w przypadkach przemocy domowej. Nowe przepisy pozwolą policji lub Żandarmerii Wojskowej wydawać w trybie natychmiastowych nakaz opuszczenia zajmowanego mieszkania, a następnie zakaz zbliżania się do niego. Taki zakaz może obowiązywać 14 dni i może zostać wydłużony decyzją sądu, na wniosek osoby pokrzywdzonej. 

"Za" głosowało 433 posłów. Przeciwko było tylko sześciu posłów Konfederacji, również sześciu członków tego koła wstrzymało się od głosu. Poseł Lewicy Maciej Gdula tuż przed głosowaniem stwierdził, że przyjęcie ustawy będzie "historycznym momentem". 

Więcej o: