Małgorzata Gersdorf odpowiada na żądanie Święczkowskiego. "Bezprecedensowy charakter"

Małgorzata Gersdorf odpowiedziała na pismo prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego, który domagał się wyjaśnień co do jej decyzji o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej SN. Gersdorf nazwała pismo Święczkowskiego "bezprecedensowym". "(...) w obowiązującym stanie prawnym żądanie to nie może zostać zrealizowane" - czytamy w odpowiedzi.

20 kwietnia I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf zdecydowała o natychmiastowym zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej SN. Decyzja była pokłosiem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 8 kwietnia, który zobowiązał Polskę do zawieszenia przepisów regulujących działanie izby dyscyplinującej sędziów.

Po zarządzeniu Gersdorf, pismo do I prezes wystosował Bogdan Święczkowski, prokurator krajowy i bezpośredni zastępca Zbigniewa Ziobry. Święczkowski zażądał wyjaśnień w sprawie tej decyzji. Stwierdził, że prezes wyszła poza kompetencje władzy sądowniczej, wynikające z trójpodziału władzy. Stwierdził, że jej działanie jest stanowi "naruszenie zasady demokratycznego państwa". - Nie przypominam sobie takich pism, ani jeśli chodzi o treść, ani jeśli chodzi o formę. Jest to coś nowego - komentował w ubiegłym tygodniu na antenie TVN24 Michał Laskowski, rzecznik SN. 

Gersdorf odpowiada Święczkowskiemu. "Bezprecedensowy charakter pisma"

Zgodnie z zapowiedzią w środę na stronie sądu pojawiła się odpowiedź Gersdorf, z której wynika, że prokurator nie ma podstaw prawnych, by żądać wyjaśnień.  Prezes stwierdza, że "w obowiązującym stanie prawnym" żądanie udzielenia pisemnych wyjaśnień "nie może być zrealizowane". "Pomijając bezprecedensowy charakter ww. pisma, zarówno co do treści, jak i formy, nieodpowiadającej kanonom korespondencji kierowanej do konstytucyjnych organów Państwa Polskiego, podkreślenia wymaga, że przepisy, które – w ocenie Pana Prokuratora – stanowić mają podstawę domagania się od Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego pisemnych wyjaśnień mają zupełnie inny zakres normowania" - czytamy w odpowiedzi.

Zobacz wideo Co grozi Polsce za niewykonanie postanowień TSUE? Prawnik wyjaśnia

Gersdorf podkreśla w piśmie, że jej zarządzenie dot. izby "nie prowadzi do zmiany właściwości rzeczowej poszczególnych Izb Sądu Najwyższego i reorganizacji jego struktury wewnętrznej", a ma na celu "uregulowanie zasad sprawowania administracji sądowej w związku z postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej". Prezes przypomina też, że "obowiązek implementacji środków tymczasowych zastosowanych przez Trybunał Sprawiedliwości spoczywa na wszystkich organach Państwa Polskiego".

Więcej o: